Arhiv novic

Petek, 2. april 2010, Velenje

Solarna elektrarna v Gorenju

V Gorenju so konec marca zaključili postavitev lastne solarne elektrarne skupne vršne moči 200 kW, ki je že priključena v električno omrežje Gorenja. Solarna elektrarna je razdeljena na štiri manjše enote z vršno močjo po 50 kW na lokacijah Razstavno-prodajnega salona Gorenje in visokoregalnega skladišča v Velenju in na proizvodnih objektih Gorenje I.P.C. in program Mekom v Šoštanju.

Gorenje porabi dnevno povprečno 13.000 kW električne energije. Letna povprečna proizvodnja sončne elektrarne v Sloveniji znaša približno 1050kWh na 1kWp instalirane moči, kar pomeni, da bo Gorenjeva elektrarna proizvajala približno 210 MWh na leto. Tako pridobljeno električno energijo že uporabljajo za potrebe Gorenja, morebitne viške v času kolektivih dopustov in praznikov pa bodo oddali oziroma prodali v električno distribucijsko omrežje. Investicija v sončno elektrarno znaša 585.000 evrov in se bo povrnila v manj kot 10 letih. Sončna elektrarna na Gorenjevih objektih predstavlja tudi pomembno referenco za nadaljnje trženje programa Solar.

K solarni energiji kot alternativnem viru energije se v Gorenju obračajo kot odgovor na vse večji trend usmerjanja k obnovljivim virom energije, program Solar pa hkrati predstavlja logično nadaljevanje aktivnosti Gorenja na področju energetike in ekologije. Glavna dejavnost programa je celovita ponudba solarnih elektrarn na ključ, z lastno ekipo usposobljenih montažerjev, prav tako pa tržijo tudi posamezne komponente, kot so fotonapetostni moduli in druge solarne komponente.

O sončnih elektrarnah

Sončna elektrarna je skupek naprav, ki pretvarjajo sončno energijo v električno. Sestavljena je iz fotonapetostnih modulov, konstrukcije, prilagojene načinu montaže modulov in razsmernikov. Seveda so tukaj še drugi ključni elementi, brez katerih elektrarna ne more obratovati, kot so kabelske povezave, zaščitni elementi, spojišča vej, stikalne omare, merilno-oddajno mesto, nadzorni sistem, itn. Fotonapetostne module lahko praktično nameščamo povsod, pri tem moramo paziti le, da izberemo takšno mesto, ki ima čim bolj optimalno osončenost skozi celo leto (ustrezen naklon in usmerjenost proti jugu, ni senčeno zaradi okoliških objektov in je fizično dovolj nosilno, da nosi breme modulov in podkonstrukcije v najrazličnejših vremenskih pogojih). Eden najpogosteje uporabljenih načinov montaže modulov je montaža na strehe objektov, ki so lahko ravne ali pa naklonske. V prvem primeru je potrebna postavitev modulov v vrste, da se zagotovi optimalen naklon, za naklonske strehe pa je prav tako potrebna korekcija naklona modulov, v kolikor je naklon same strehe precej »neoptimalen«.