Arhiv novic

Petek, 7. maj 2010, Velenje

Nasprotni predlogi sklepov skupščine

Uprava družbe Gorenje, d.d., v zvezi s 14. sejo skupščine družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d., ki bo v petek, 28. maja 2010, ob 10. uri v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1, obvešča delničarje, da je:

  • dne 29. aprila 2010 prejela nasprotni predlog delničarja Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: MDS) k točki 4 dnevnega reda »Imenovanje novih članov nadzornega sveta«
  • dne 3. maja 2010 prejela nasprotni predlog delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev (v nadaljevanju: VZMD) k točki 4 dnevnega reda »Imenovanje novih članov nadzornega sveta«
  • dne 3. maja 2010 prejela nasprotni predlog delničarja Home Products Europe B.V. (v nadaljevanju: HPE) k točki 4 dnevnega reda »Imenovanje novih članov nadzornega sveta«
  • dne 7. maja 2010 prejela nasprotni predlog delničarja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. (v nadaljevanju: KAD) k točki 2 dnevnega reda »Povečanje osnovnega kapitala družbe«

Uprava družbe Gorenje, d.d.