Arhiv novic

Četrtek, 13. maj 2010, Velenje

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Družba Gorenje, d.d. že vsa leta spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil in v skladu s priporočili kodeksa o upravljanju javnih delniških družb objavlja, da so z današnjim dnem pooblaščenci za zbiranje pooblastil:

 1. Franjo BOBINAC, predsednik uprave
 2. Mirjana DIMC PERKO, članica uprave
 3. Drago BAHUN, član uprave
 4. Franc KOŠEC, član uprave
 5. Uroš MAROLT, član uprave
 6. Branko APAT, član uprave
 7. Ivan ATELŠEK, namestnik predsednika nadzornega sveta Gorenja, d.d.
 8. Peter KOBAL, predsednik Sveta delavcev Gorenja, d.d., in predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu
 9. Ivan VIDAKOVIČ, predsednik sindikata SKEI Gorenje GA
 10. Rajko STANKOVIĆ, predsednik društva MDS (Društvo - Mali delničarji – Skupaj smo močnejši)
 11. Kristjan VERBIČ, predsednik VZMD - Vseslovenskega združenja malih delničarjev

začeli z zbiranjem pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev na 14. skupščini delničarjev Gorenje, d.d., ki je sklicana za 28. maja 2010.

S tem želijo pooblaščenci spodbuditi delničarje k uresničevanju njihovih pravic pri odločanju na skupščini delničarjev, obenem pa je zbiranje pooblastil pomemben instrument za neposredno seznanjanje delničarjev s predlaganimi sklepi skupščine.

Dopis, ki ga bo prejel posamezni delničar, navodila za izpolnjevanje pooblastila ter pooblastilo s seznamom pooblaščencev, so v pripeti datoteki. Vsak delničar, bo s pooblastilom prejel tudi povratno ovojnico z že natisnjenim naslovom.

Uprava družbe Gorenje, d.d.