Arhiv novic

Petek, 28. maj 2010, Velenje

Obvestilo o sklepih 14. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Uprava družbe Gorenje, d.d, Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb, objavlja sklepe 14. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., ki je bila v petek, 28. maja 2010 ob 10. uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.

Delničar Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je pri sklepu pod točko 4 napovedal izpodbojno tožbo.

Uprava družbe Gorenje, d.d.