Arhiv novic

Torek, 18. maj 2010, Velenje

Razpis štipendij za šolsko leto 2010/2011

Skupina Gorenje razpisuje štipendije za dijake in študente vseh letnikov za potrebe Gorenja, d.d., Gorenja I.P.C. in Gorenja Orodjarna za študijske smeri elektrotehnike, strojništva - smeri energetsko in procesno strojništvo, proizvodno strojništvo ter konstruiranje in mehanika, tiskarstva in grafične tehnike, strojne tehnike ter orodjarstva.

Prošnji priložite potrdilo o sprejemu, fotokopijo zadnjega spričevala oz. potrdilo o opravljenih izpitih, priznanja in pohvale za dosežke v dosedanjem šolanju, kratek življenjepis z opisom socialnega stanja družine in izvenšolskih aktivnosti. Prednost pri dodelitvi štipendije bodo imeli kandidati višjih letnikov, z boljšim učnim uspehom ter drugimi dosežki v dosedanjem šolanju. Ob izenačenih navedenih pogojih bodo imeli prednost otroci delavcev Gorenja.

Prošnje pošljite najkasneje do 24. 8. 2010.

Kandidate, ki se bodo prijavili v rednem razpisnem roku, bomo z rezultati izbora seznanili do 20. 9. 2010.