Arhiv novic

Torek, 1. junij 2010, Velenje

Odstop člana nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

Uprava in nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., sta dne 31. maja 2010 prejela izjavo člana nadzornega sveta, Krešimirja Martinjaka, ki je v nadzornem svetu predstavljal interese zaposlenih, da z 31. majem 2010 odstopa z mesta člana nadzornega sveta Gorenje, d.d.

Krešimir Martinjak je odstopil izključno iz pravno-formalnih razlogov. Ob dejstvu, da so delničarji na 14. skupščini delničarjev Gorenja, d.d., dne 28. maja 2010 potrdili spremembe 15. člena statuta družbe, ki govori o številu in strukturi članov nadzornega sveta, na način, da šest članov nadzornega sveta zastopa interese kapitala, štirje člani pa interese zaposlenih, bi bila po vpisu sprememb statuta v sodnem registru trenutna sestava nadzornega sveta v nasprotju s statutom. Na podlagi odstopne izjave bo nadzorni svet družbe sestavljen v skladu s spremembo statuta, kot ga je potrdila skupščina delničarjev dne 28. maja 2010. 

Uprava družbe Gorenje, d.d.