Arhiv novic

Četrtek, 3. junij 2010, Velenje

Obvestilo o vpisu sklepov skupščine o povečanjih osnovnega kapitala in sprememb statuta v sodni register

Družba Gorenje, d.d., obvešča delničarje in javnost, da je dne 2. junija 2010 prejela sklep Okrožnega sodišča v Celju, opr. št. Srg 2010/19414, z dne 2. junija 2010, o vpisu sklepov skupščine o povečanjih osnovnega kapitala in sprememb statuta v sodni register.