Arhiv novic

Sreda, 23. junij 2010, Velenje

Nasprotni predlog sklepa skupščine

Uprava družbe Gorenje, d.d., v zvezi s 15. sejo skupščine družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d., ki bo v četrtek, 15. julija 2010, ob 12. uri v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1, obvešča delničarje, da je dne 21. junija 2010 prejela nasprotni predlog delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev (v nadaljevanju: VZMD) k točki 5 dnevnega reda »Imenovanje novega člana nadzornega sveta«.