Arhiv novic

Sreda, 23. junij 2010, Velenje

Prospekt za uvrstitev delnic družbe Gorenje, d.d., v trgovanje na organiziranem trgu

Družba Gorenje, d.d., je dne 22. junija 2010 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o potrditvi prospekta za uvrstitev 1.876.876 navadnih kosovnih delnic v nematerializirani obliki na ime GRVG v trgovanje na organiziranem trgu.