Arhiv novic

Ponedeljek, 5. julij 2010, Velenje

Obvestilo o spremembi osnovnega kapitala družbe, števila delnic in spremembi statuta

Danes, 5. julija 2010, je družba Gorenje, d.d., na podlagi končanega postopka vpisa in vplačila novih delnic Gorenje, d.d., prejela sklep Okrožnega sodišča v Celju, št. Srg 2010/23517, z dne 5. julija 2010. Sklep se nanaša na vpis spremembe osnovnega kapitala z dosedanjih 58.546.152,56 EUR na 66.378.217,32 EUR, spremembo št. delnic z dosedanjih 14.030.000 na 15.906.876 ter na spremembe statuta, ki se nanašajo na zgoraj citirane spremembe.

Izdajatelj bo tudi takoj izdal KDD d.d., Ljubljana, nalog za izdajo delnic v nematerializirani obliki in opravil ustrezne postopke, potrebne za njihovo uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu, katerega upravljavec je Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, Slovenija.