Arhiv novic

Ponedeljek, 12. julij 2010, Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi

Dne  9. julija 2010 smo od družbe IFC, 2121 Pennsylvania Ave., N.W. 20433, Washington, DC, ZDA, prejeli obvestilo, da je na dan 8. julija 2010 pridobila 1.876.876 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., kar predstavlja 11,7991 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d.. Pred pridobitvijo družba ni posedovala delnic izdajatelja Gorenje, d.d., z oznako GRVG.

Dne 9. julija 2010 smo od družbe Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, prejeli obvestilo, da se je zaradi izdaje novih 1.876.876 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., ki jih je v celoti prevzel IFC, delež glasovalnih pravic družbe, z dnem 8. julija 2010 zmanjšal s 25,1933 % na 22,2207 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d.

Dne 9. julija 2010 smo od družbe INGOR, d.o.o., & co. k.d., Brnčičeva ulica 39, Ljubljana, 1231 Ljubljana - Črnuče, prejeli obvestilo, da se je zaradi izdaje novih 1.876.876 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., ki jih je v celoti prevzel IFC, delež glasovalnih pravic družbe, z dnem 8. julija 2010 zmanjšal s 5,6627 % na 4,9945 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d.