Arhiv novic

Petek, 16. julij 2010, Velenje

Formalni začetek postopka povečanja osnovnega kapitala

Nadzorni svet je včeraj, 15. julija 2010, na svoji 44. seji podprl sklep uprave z dne 8. julija 2010 za drugo dokapitalizacijo družbe skladno s sklepom delničarjev, sprejetim na skupščini dne 28. maja 2010.

S tem se je formalno začel postopek za povečanje osnovnega kapitala za največ 7.832.064,76 EUR, ki bo izvedeno z izdajo največ 1.876.876 novih navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic, ki bodo z obstoječimi delnicami tvorile isti razred. K dokapitalizaciji bodo iz naslova prednostne pravice do vpisa novih delnic povabljeni vsi delničarji, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo družbe Gorenje, d.d. Delnice, ki jih obstoječi delničarji na podlagi prednostne pravice ne bodo vpisali, bo uprava v soglasju z nadzornim svetom ponudila v odkup tretjim osebam.