Arhiv novic

Ponedeljek, 19. julij 2010, Velenje

Gorenje krepi svojo vlogo na področju ekologije

Gorenje, d.d., je dne 12. julija 2010 od Probanke, d.d., kupilo 21,44 % delež družbe Gorenje Surovina družba za predelavo odpadkov d.o.o., Maribor in tako postalo lastnik 72,44 % deleža družbe Gorenje Surovina.

S tem nakupom Gorenje uresničuje strategijo krepitve na področju ekologije, ki jo je pričelo razvijati predvsem v skladu s pripravami na uvedbo evropske direktive o odpadni električni in elektronski opremi.

Gorenje , d.d., ob upoštevanju dejstva, da ima Gorenje Surovina, d.o.o., 27,29 %  lastni delež, tako obvladuje družbo Gorenje Surovina d.o.o. z 99,73 % deležem.
 
Področje ekologije in energetike je v strateškem načrtu Gorenja opredeljeno kot poslovna dejavnost, ki ima velik potencial rasti. Cilj področja je ponuditi globalni servis na področju ravnanja z odpadki predvsem industrijskim uporabnikom v Sloveniji in državah JV Evrope.