Arhiv novic

Petek, 30. julij 2010, Velenje

Informacija o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Izdajatelj je povečal osnovni kapital in število delnic na podlagi odobrenega kapitala za 1.876.876 delnic oznake GRVG. Skupno število vseh izdanih delnic oznake GRVG se je spremenilo od 14.030.000 delnic na 15.906.876 delnic.

Ker ima vsaka delnica izdajatelja en glas, je novo skupno število glasovalnih pravic 15.906.876. Število lastnih delnic ostaja nespremenjeno, in sicer 121.311 delnic, njihov delež pa se je znižal na 0,7626 %.