Arhiv novic

Sreda, 18. avgust 2010, Velenje

Razpis štipendij Gorenja se končuje

Razpis štipendij Skupine Gorenje za dijake in študente vseh letnikov za potrebe Gorenja, d.d., Gorenja I.P.C. in Gorenja Orodjarna, ki je bil objavljen meseca maja 2010, se končuje. Prošnje lahko pošljete do torka, 24. avgusta 2010.

Štipendije so razpisane za študijske smeri elektrotehnike, strojništva - smeri energetsko in procesno strojništvo, proizvodno strojništvo ter konstruiranje in mehanika, tiskarstva in grafične tehnike, strojne tehnike ter orodjarstva. Prošnji priložite potrdilo o sprejemu, fotokopijo zadnjega spričevala oz. potrdilo o opravljenih izpitih, priznanja in pohvale za dosežke v dosedanjem šolanju, kratek življenjepis z opisom socialnega stanja družine in izvenšolskih aktivnosti. Prednost pri dodelitvi štipendije bodo imeli kandidati višjih letnikov, z boljšim učnim uspehom ter drugimi dosežki v dosedanjem šolanju. Ob izenačenih navedenih pogojih bodo imeli prednost otroci delavcev Gorenja.

Prošnje pošljite najkasneje do 24. 8. 2010.

Kandidate, ki se bodo prijavili v rednem razpisnem roku, bomo z rezultati izbora seznanili do 20. 9. 2010.