Arhiv novic

Ponedeljek, 9. avgust 2010, Velenje

Pričetek postopka likvidacije družbe Gorenje Tiki

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom z opr. št. Srg 2010/27477 z dne 4.8.2010 sklenilo, da družba Gorenje Tiki, d.o.o., prične s postopkom svoje likvidacije oziroma s prenehanjem družbe.

Firma družbe se sedaj glasi Gorenje Tiki, Elektrostrojno podjetje, d.o.o. – v likvidaciji, skrajšana firma pa Gorenje Tiki, d.o.o. – v likvidaciji. Likvidacijski upravitelj družbe bo Dušan Goršek, dosedanji direktor.