Arhiv novic

Četrtek, 26. avgust 2010, Velenje

Gorenje v prvem polletju krepko nad pričakovanji

Nadzorni svet se je na današnji 2. seji seznanil s poslovanjem Skupine Gorenje v prvem polletju leta 2010. Poslovanje je ocenil za uspešno tako glede na primerjalno obdobje lani kakor tudi glede na načrtovane cilje v letu 2010. S kakovostnejšo prodajno strukturo po posameznih trgih in izdelčni ponudbi se je dobičkonosnost Skupine Gorenje bistveno izboljšala. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v prvem polletju znašal 19,7 milijonov evrov, čisti dobiček pa 4,9 milijonov. Rezultati so v skladu z načrtovano dinamiko in so krepko presegli napovedi analitikov.

Skupina Gorenje je v prvih šestih mesecih leta dosegla dobrih 610 milijonov evrov konsolidiranih prihodkov od prodaje oz. 7,4 % več kot v prvem polletju lanskega leta. Od tega je v drugem četrtletju dosegla 319 milijonov evrov oz. 9,7 % več kot v prvem. Tri četrtine vseh
konsolidiranih prihodkov je Skupina ustvarila s prodajo gospodinjskih aparatov. Divizija aparatov za dom je v drugem četrtletju dosegla 13,5 % rast, kar pomeni v primerjavi z 2,2 % zaostajanjem v prvem četrtletju pomembno povečanje prodaje (na polletni ravni 5,5 % rast). Divizija ekologije, energetike in storitev je prodajo povečala za 18,2 %, divizija notranje opreme pa zmanjšala za 13,3 %. Drugo četrtletje je sliko močno popravilo in dodatno izboljšalo dobičkonosnost poslovanja na vseh ravneh njenega opazovanja.

Okoliščine poslovanja so ostale podobne lanskim, vendar z jasnimi trendi izboljšanja uspešnosti. Ponudba se je s pokrivanjem različnih segmentov in vseh cenovnih razredov še naprej prilagajala spremembam v potrošnji. Gorenje je postopoma povečevalo delež višje pozicioniranih izdelkov, krepili so se vzhodni in jugovzhodni trgi z višjimi donosi. Uspelo mu je v pomembnem obsegu ohraniti in v nekaj primerih celo povečati tržne deleže tako na trgih Vzhodne, JV Evrope kot na trgih Zahodne Evrope. Rast programa kuhalnih aparatov je bila na polletni ravni višja od ostalih produktnih skupin, kar je bilo za krepitev dobičkonosnosti zelo pozitivno.

Skupina Gorenje je v prvem polletju dosegla 19,7 milijonov evrov dobička iz poslovanja (EBIT) pri 3,2-odstotni EBIT marži; v enakem lanskem obdobju je bil EBIT 7,5 milijonov evrov izgube. Poleg strukturnega izboljšanja prodaje za 16,3 milijonov evrov in izboljšanja donosnosti za 0,7 odstotne točke ali 4,3 milijone evrov je na izboljšanje vplivalo predvsem zmanjšanje stroškov (20,6 milijona evrov stroškov blaga in materiala in dobrih 15 milijonov eurov stroškov storitev), ob hkratnem povečanju stroškov dela za skoraj 7 milijonov evrov.

Predsednik uprave Franjo Bobinac: »Pomembno je, da smo rasli hitreje, kot se je gibal trg, in da smo dosegli izboljšanje čiste dobičkonosnosti prodaje zaradi izboljševanja prodajne strukture z geografskega vidika, torej vidika trgov, in z izdelčnega vidika, torej strukture izdelkov po programih in njihove cenovne umeščenosti.«

V drugi polovici leta 2010 bodo k stabilnosti in varnosti poslovanja Skupine Gorenje pomembno prispevali učinki dokapitalizacije IFC in prestrukturiranje dolga. Poslovanje bosta zaznamovali tudi jesenska dokapitalizacija, odprta za vse obstoječe delničarje, in vključitev poleti prevzete švedske družbe Asko. Naraščajoča brezposelnost v evropskih državah ohranja majhen obseg naročil, proračunske težave v nekaterih državah Vzhodne in JV Evrope pa strah pred nadaljnjim zniževanjem vrednosti valut. Največji izziv predstavlja rast stroškov materiala, na katero proizvajalci nimajo vpliva. Ob uvedbi dodatnih trošarin in povečanju stroškov dela pa v Gorenju za zagotavljanje učinkovite ekonomike skrbno izvajajo vse začrtane ukrepe za blažitev neugodnih trendov in razvijajo nove izdelke in trge, kjer ob višjem cenovnem pozicioniranju dosegajo višjo dodano vrednost.

Predsednik uprave Franjo Bobinac ocenjuje: »Glede na negotove razmere in večinoma slabo javno finančno stanje evropskih držav, ki se kar po vrsti srečujejo z izzivi krčenja javnih uprav in državnih proračunov, kar zelo slabo vpliva na potrošniško klimo, se bojimo tudi eventualnih padcev potrošnje v Evropski uniji. Razmere niso ugodne, vendar vse strateške poteze, ki smo jih izvedli v preteklosti, od prevzema More in Ataga, razvoja dizajnskih linij, pa do izgradnje tovarn v Srbiji, hkrati z ukrepi, ki smo jih začeli izvajati v letu 2009, pozitivno vplivajo na rezultate poslovanja. Ocenjujemo, da nam bo vse to tudi v prihodnje omogočalo kakovostno rast obsega poslovnih aktivnosti, krepitev njene dobičkonosnosti in doseganje zastavljenih letošnjih in dolgoročnih ciljev.«