Arhiv novic

Sreda, 1. september 2010, Velenje

Gorenje razpisalo natečaj za oblikovanje pametnih kuhinjskih dodatkov

Gorenje, d.d., v sodelovanju z Galerijo Velenje in Bienalom industrijskega oblikovanja - BIO 22 vabi k sodelovanju na javnem anonimnem natečaju za oblikovanje pametnih kuhinjskih dodatkov, navdihnjenih s trencom simplicity. Natečaj je odprt od 1. septembra do 10. oktobra 2010. Ocenjevalna komisija bo objavila rezultate v roku 30 dni od zaključka natečaja. Natečajne rešitve bodo javno predstavljene v Galeriji Velenje v novembru in decembru 2010.

Vsebina natečajnega gradiva in razpisni pogoji

1.0    Opredelitev naloge in ciljev
2.0    Vsebina natečajnega elaborata
3.0    Oprema natečajnega elaborata
4.0    Splošni pogoji
5.0    Roki
6.0    Nagrade in odškodnine
7.0    Ocenjevalna komisija
8.0    Končne določbe

1.0    Opredelitev naloge in ciljev
Gorenje, d.d., razpisuje natečaj z namenom, da dobi idejne rešitve za sodobne, kakovostne in razlikovalne pametne kuhinjske dodatke, navdihnjene s trendom simplicity.

2.0    Vsebina natečajnega elaborata
2.1     Pametni kuhinjski dodatki, navdihnjeni s trendom simplicity, ki:
•    se uporabljajo v kuhinji
•    so iz avtentičnih, kakovostnih materialov, (če je možno, okolju prijaznih)
•    minimalistična oblika mora slediti funkciji (predmet mora biti predvsem uporaben)
•    predstavljajo pametno, izvirno rešitev vsakodnevnega problema/situacije/uporabe
•    ustrezajo kuharskim trendom
•    podpirajo zdravo kuhanje
•    gre za en predmet ali več pripomočkov, ki so del širše kolekcije dodatkov s prepoznavnimi in razlikovalnimi oblikovalskimi elementi
•    so osnovani na trendu simplicity – preproste uporabe
2.2    Kratek opis idejne rešitve 
 
3.0     Oprema natečajnega elaborata
3.1     Elaborati morajo biti predstavljeni na formatu A3 horizontalno (Kappa 3 mm).
3.2     Vsak sestavni del natečajnega elaborata mora biti označen s šifro v desnem zgornjem kotu.
3.3     Elaboratu je potrebno priložiti seznam vseh sestavnih delov, zapečateno ovojnico z imenom avtorja in izjavo o izvirnosti dela.
3.4     V posebni ovojnici mora biti predložen naslov za vračilo projekta.
3.5     Natečajni elaborat lahko oddate osebno ali pošljete po pošti na naslov:

Galerija Velenje s pripisom  – natečaj Accesories / ne odpiraj
Titov trg 4
3320 Velenje

4.0      Splošni pogoji
Natečaj je javen in anonimen.

5.0      Roki
5.1     Natečaj se prične 1. septembra 2010  in traja do 10. oktobra 2010. Če so dela oddana po pošti, velja datum poštnega žiga.
5.2     Rok za vprašanja v zvezi z natečajem je odprt do 10. septembra 2010.
5.3     Ocenjevalna komisija bo objavila rezultate v roku 30 dni od zaključka natečaja.
5.4     Natečajne rešitve bodo javno predstavljene v Galeriji Velenje v novembru in decembru 2010. Dela, ki ne bodo nagrajena, bodo udeležencem vrnjena v 15 dneh po končani javni predstavitvi.

6.0      Nagrade in odškodnine
6.1     Ocenjevalna komisija bo podelila 3 nagrade. Avtorjem nagrajenih rešitev se bo ponudila možnost odkupa rešitve in izdelave ali možnost samostojne razstave, študentom pa možnost enomesečnega izobraževanja v GDS.
6.2     Nagrade ne vsebujejo odkupa materialnih avtorskih pravic za uporabo idejne rešitve; avtorske pravice so predmet kasnejšega dogovora oziroma pogodbe.
6.3      Ocenjevalna komisija si pridržuje pravico, da v primeru, da noben projekt ne bo zadovoljeval kriterijev za podelitev nagrade, nagrad ne podeli.

7.0     Ocenjevalna komisija
7.1     Ocenjevalna komisija:
Aleksander Uranc, Gorenje
Lidija Pritržnik, GDS
Janez Smerdelj, ALU
Špela Šubic, BIO

7.2     Ocenjevalna komisija bo prispele elaborate vrednotila po naslednjih kriterijih:
•    izpolnjevanje razpisnih pogojev
•    oblikovna čistost, originalnost
•    sodobnost in aplikativna odprtost

8.0      Končne določbe
8.1    Sklepi ocenjevalne komisije so dokončni.
8.2    Iz ocenjevanja bodo izločeni natečajni projekti,:
•    če bodo predani po času, ki je določen za oddajo del
•    če ne bodo vsebovali zahtevanih sestavnih delov
•    če po oceni ocenjevalne komisije ne bodo dosegali zahtevanega nivoja obdelave
•    če bodo smiselno in konceptualno odstopali od razpisne naloge
8.3    S podelitvijo nagrad naročnik ne odkupi materialnih pravic. Za uporabo izbranega dela bo razpisovalec sklenil z avtorjem pogodbo.
8.4    Gorenje lahko izbere projekt za realizacijo po lastni presoji.    
8.5    Za morebitne spore v zvezi s predmetnim natečajem je pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu Gorenja.