Arhiv novic

Petek, 3. september 2010, Velenje

Obvestilo o prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev

Uprava družbe Gorenje, d.d., obvešča javnost, da je prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) opr. št. 40200-15/2010-6, z dne 2. septembra 2010, kjer je ATVP potrdila prospekt Gorenja, d.d., za javno ponudbo navadnih delnic Gorenje, d.d.

Prospekt za prodajo največ 1.876.876 navadnih kosovnih delnic na ime oznake GRVG, v skupni vrednosti največ 24.999.988,32 EUR, javnosti bo javno objavljen v četrtek, 9. septembra 2010.