Arhiv novic

Četrtek, 9. september 2010, Velenje

Prospekt za javno ponudbo navadnih delnic Gorenje, d.d.

V skladu z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) opr. št. 40200-15/2010-6, z dne 2.septembra 2010, kjer je ATVP potrdila prospekt Gorenja, d.d., za javno ponudbo navadnih delnic Gorenje, d.d., objavlja uprava družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d.,