Arhiv novic

Ponedeljek, 13. september 2010, Velenje

Nakup delnic družbe ETI Elektroelement d.d., Izlake

Na podlagi Priporočil javnim družbam za obveščanje (Ljubljanska borza, d.d.), uprava družbe Gorenje, d.d., informativno obvešča javnost, da je nadzorni svet družbe ETI Elektroelement, d.d., Izlake, dne 9. septembra 2010 izdal družbi Gorenje, d.d., dovoljenje k nakupu 22.576 delnic EITG po ceni 57,06 EUR za delnico oz. 4,5310 % delež glasovalnih pravic. Delež glasovalnih pravic znaša po pridobitvi 4,5310 % vseh glasovalnih pravic v družbi ETI Elektroelement d.d., Izlake.