Arhiv novic

Torek, 26. oktober 2010, Velenje

Obvestilo v zvezi s potekom prodaje delnic družbe Gorenje, d.d. javnosti

Družba Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (v nadaljnjem besedilu: Gorenje, d.d.) obvešča javnost o poteku prodaje delnic družbe Gorenje, d.d. javnosti, ki poteka skladno s pogoji, objavljenimi v prospektu dne 9. septembra 2010, na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev, opr. št. 40200-105/2010-6 z dne 2. septembra 2010 o potrditvi prospekta za prodajo največ 1.876.876 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako GRVG, v skupni emisijski vrednosti največ 24.999.988,32 EUR, javnosti.
 
V drugem krogu prodaje, ki je potekala od vključno 8. oktobra 2010 do vključno 22. oktobra 2010, so bile delnice ponujene delničarjem, ki so bili na dan objave prospekta (presečni dan), t.j. dne 9. septembra 2010, vpisani v delniško knjigo, in sicer brez omejitev glede višine nakupa delnic. V drugem krogu prodaje je 58 vpisnikov vpisalo in vplačalo skupaj 53.558 delnic v skupni emisijski vrednosti 713.392,56 EUR. V prvih dveh krogih prodaje je skupaj 613 vpisnikov vpisalo in vplačalo skupaj 361.995 delnic v skupni emisijski vrednosti 4.821.773,40 EUR, kar predstavlja 19,29% ponujenih delnic.
 
Preostalih 1.514.881 delnic, ki s strani obstoječih delničarjev niso bile vpisane in vplačane v prvih dveh krogih prodaje, uprava družbe Gorenje, d.d., v soglasju z nadzornim svetom, ponudi v vpis in vplačilo tretjim osebam v tretjem krogu prodaje. Povabljene tretje osebe bodo lahko delnice vpisale in vplačale v dvajsetih dneh, od vključno 28. oktobra 2010 do vključno 16. novembra 2010. Tretji krog prodaje se lahko predčasno zaključi, če vpisniki v tem krogu vpišejo in vplačajo vse preostale delnice pred iztekom roka za vpisovanje in vplačevanje.
 
Delnice se v tretjem krogu prodaje vpisujejo na vpisnem mestu NLB d.d., Sektor investicijskega bančništva, Čopova 3,1000 Ljubljana.
 
To obvestilo se dne 27. oktobra 2010 objavi v dnevniku Delo, dne 26.oktobra 2010 pa na sistemu SEOnet ter na spletnih straneh www.gorenje.com in www.nlb.si.