Arhiv novic

Ponedeljek, 15. november 2010, Velenje

Obvestilo o poteku dokapitalizacije

Z namenom enakomernega in korektnega obveščanja Gorenjevih delničarjev se je uprava Gorenja odločila odzvati na nekatere objave v medijih v zvezi s potekom jesenske dokapitalizacije.

Na 14. skupščini delničarjev, ki je potekala 28. maja, so delničarji Gorenja sprejeli sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe v dveh fazah. V poletni dokapitalizaciji, ki se je uspešno zaključila v mesecu juliju, je novoizdane delnice v skupni vrednosti 25 milijonov evrov po skrbnem pregledu družbe vplačala korporacija IFC, ki je članica Svetovne banke.

Jesenska dokapitalizacija Gorenja, d.d. poteka v treh krogih. V prvih dveh krogih so novoizdane delnice bile ponujene obstoječim delničarjem Gorenja. V skladu s prospektom za izdajo delnic, ki ga je potrdil nadzorni svet družbe, so obstoječi delničarji v prvem in drugem krogu dokapitalizacije vplačali 19,29 % ponujenih delnic. Delnice, ki niso bile vplačane in vpisane v prvih dveh krogih, je uprava v tretjem krogu v soglasju z nadzornim svetom ponudila v vpis zainteresiranim vlagateljem. Ugotavljamo, da so vlagatelji do dokapitalizacije zadržani predvsem zaradi velike nelikvidnosti slovenskega kapitalskega trga. Zato smo se o sodelovanju v tretjem krogu pogovarjali tudi z mednarodnimi vlagatelji in poslovnimi partnerji iz Evrope in drugih delov sveta. Z določenimi vlagatelji pogovori še potekajo.

15. novembra je uprava Gorenja preko e-pošte prejela ponudbo družbe Home Products Europe B.V., ki ima v lasti približno 6,7 % delnic Gorenja, za sodelovanje v dokapitalizaciji. Družba je imela kot obstoječi delničar možnost sodelovanja v dokapitalizaciji v prvem in drugem krogu, ki je ni izkoristila. Ponudba družbe Home Products Europe B.V. ni skladna z veljavnim prospektom za sodelovanje v tretjem krogu, zaradi česar ji uprava Gorenja ne more posredovati naknadnega vabila za sodelovanje, ker bi s tem kršila načelo enakopravnosti vseh delničarjev. Poleg tega je bila ponudba dana neposredno pred iztekom roka za dokapitalizacijo, kar onemogoča izvedbo postopkov, ki jih je potrebno izpeljati v zvezi z vabilom in izvedbo dokapitalizacije. O tem smo družbo Home Products Europe B.V. tudi obvestili. 

Rezultati jesenske dokapitalizacije ne bodo vplivali na izvajanje nadaljnjih poslovnih aktivnosti, saj pri pripravi poslovnega načrta za leto 2010 in strateškega načrta Skupine Gorenje za obdobje 2010 do 2013 nismo vključili učinkov jesenske dokapitalizacije. Rezultate poslovanja v prvih treh četrtletjih bomo sicer objavili 23. novembra. 

O končnih rezultatih jesenske dokapitalizacije bomo delničarje in ostale deležnike obvestili z javnim obvestilom na portalu Seonet najkasneje do četrtka, 18. novembra 2010. Na podlagi razpoložljivih podatkov o vpisih in vplačilih ugotavljamo, da prag za uspešen izid jesenske dokapitalizacije v višini prodaje 70 % ponujenih delnic predvidoma ne bo dosežen. Ocenjujemo pa, da je že poletna dokapitalizacija izjemen uspeh za Gorenje, saj smo v teh še vedno zahtevnih gospodarskih razmerah uspeli pridobiti zaupanje tako uglednega vlagatelja, kot je IFC.

Posebej pozitivno pa je, da so se v razgovorih za jesensko dokapitalizacijo z nekaterimi poslovnimi partnerji pokazale dobre možnosti po sodelovanju in nadgradnji odnosov v smislu izmenjave najboljših praks in iskanja sinergij na različnih področjih poslovanja. Glede na to, da se je v medijih pojavilo ime latinskoameriškega proizvajalca Mabe, sporočamo, da gre tudi v tem primeru za poslovnega partnerja, s katerim bi lahko Gorenje v prihodnje realiziralo prej omenjene sinergije, pri čemer razgovori potekajo v smeri, ki bi obema podjetjema z različnih kontinentov omogočila nadaljnjo rast in razvoj v globalnem okolju.