Arhiv novic

Petek, 24. december 2010, Velenje

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu družbe

Dne 23. decembra 2010 je član nadzornega sveta gospod Drago Krenker na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s poslom vrednim 12.092,54 EUR odsvojil 920 delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG. Po sklenjenem poslu gospod Drago Krenker nima več v lasti delnic Gorenja, d.d.