Arhiv novic

Petek, 28. januar 2011, Velenje

Eko sklad tudi letos z 12 milijoni spodbud

Slovenski okoljski javni sklad bo sredstva zagotovil iz fonda, v katerem se ta zbirajo na podlagi energetskega zakona in uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih. Občani bodo tako kot lani tudi letos upravičeni do nepovratnih spodbud v višini 12 milijonov evrov. Od tega bodo deset milijonov evrov namenili za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v eno- ali dvostanovanjskih stavbah oziroma posameznih stanovanjih, dva milijona pa za tri- ali večstanovanjske stavbe.

Občani bodo lahko pridobili nepovratna sredstva za eno- ali dvostanovanjske stavbe za:

 • vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema ali kurilne naprave na lesno biomaso ali toplotne črpalke,
 • prvo vgradnjo centralnega ogrevanja pri obnovi stavbe in priključitvi na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,
 • vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stavbe,
 • toplotno izolacijo fasade ali strehe/podstrešja pri obnovi stavbe,
 • vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo),
 • gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe,
 • nakup stanovanjske enote v tri- ali večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu.

Prejmete lahko sredstva v višini četrtine naložbe
Višine spodbud bodo omejene, za večino ukrepov bodo povrnili 25 odstotkov priznanih stroškov naložbe. Za vse ukrepe so določene omejitve, koliko je lahko največ priznanih stroškov oziroma kolikšna je lahko višina spodbude. Nekaj primerov: za vgradnjo sončnih kolektorjev spodbuda ne more preseči 4.000 evrov, za sistem prezračevanja 2.800 evrov, za toplotno izolacijo fasade 2.400 evrov, strehe ali podstrešja 1.500 evrov. Za gradnjo ali nakup ustrezne pasivne stanovanjske stavbe lahko upravičenec dobi do 25.000 evrov in še dodatnih 1.500 evrov v primeru vgradnje ustreznega lesenega zunanjega stavbnega pohištva, za nakup stanovanjske enote v pasivni večstanovanjski stavbi pa lahko doseže tudi 25.000 evrov.

Občani bodo lahko pridobili nepovratna sredstva za načrtovano naložbo obnove večstanovanjske stavbe, kot so:

 • toplotna izolacija fasade ali izolacija strehe/podstrešja,
 • vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije,
 • vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov,
 • vgradnja sistema delitve stroškov za toploto.

Več o razpisu