Arhiv novic

Ponedeljek, 24. januar 2011, Velenje

Gorenje načrtuje investicijo v Zaječarju

Potem ko je Ministrstvo za gospodarstvo in regionalni razvoj Republike Srbije seznanilo Gorenje z možnostjo naložbe v obstoječ industrijski kompleks v Zaječarju, je Gorenje skrbno preučilo dano ponudbo in v preteklih tednih s srbskim ministrstvom ter pristojnimi organi Mesta Zaječar uskladilo izhodišča za uspešno izvedbo investicijskega projekta.
Industrijski kompleks v Zaječarju obsega dve hali v skupni velikosti 18.000 m2, ki stojita na 14 ha zemljišča. Gorenje bo v kompleksu postavilo montažno linijo za pralne in sušilne stroje. Vse pralne in sušilne stroje bo Gorenje proizvajalo na matični lokaciji v Velenju, v Zaječarju pa se bo izvajala montaža aparatov namenjenih prodaji v Srbiji in nekaterih vzhodnoevropskih državah, kar bo omogočilo izkoriščanje prednosti carinskega sporazuma, ki ga je Srbija sklenila z Rusijo in nekaterimi drugimi državami Vzhodne Evrope. S tem si bo Gorenje zagotovilo večji obseg prodaje na teh trgih, ki so z vidika dobičkonosnosti zelo pomembni za Gorenje. Naložba v Zaječar bo tako pozitivno vplivala na obseg proizvodnje pralnih in sušilnih strojev v Velenju in s tem na ohranitev delovnih mest na tej lokaciji.
 
V Zaječarju je načrtovana tudi vzpostavitev proizvodnje kopalniških umivalnikov iz umetnih mas, ki jih hčerinsko podjetje Gorenje Notranja oprema zdaj proizvaja v Šoštanju v okviru proizvodnega programa »Kopalnice«. Proizvodnja umivalnikov na tej lokaciji zaradi nerentabilnosti ni več mogoča. S selitvijo dela proizvodnega programa »Kopalnice« v Srbijo se bo število zaposlenih podjetja Gorenje Notranja oprema v Šoštanju predvidoma v drugi polovici leta zmanjšalo s sedanjih 132 na približno 50 zaposlenih. V skladu z dosedanjo prakso si bo Gorenje prizadevalo zagotoviti zaposlitev presežnih delavcev iz Šoštanja znotraj Skupine Gorenje.
 
Lokacija v Zaječarju nudi tudi možnost proizvodnje komponent in širitve dejavnosti Skupine Gorenje na področju ekologije v skladu s strateškim načrtom Skupine postati vodilni ponudnik celovitih storitev ravnanja z odpadki v Jugovzhodni Evropi.
 
Gorenje bo v roku 12 mesecev od sklenitve vseh obvezujočih pogodb vzpostavilo izvajanje načrtovanih poslovnih dejavnosti v Zaječarju in bo v roku treh let zagotovilo zaposlitev 300 oseb. Načrtovana začetna investicija bo znašala približno 2,9 milijona evrov.
 
Republika Srbija bo v skladu s programom aktivnega pospeševanja odpiranja novih delovnih mest podprla Gorenjev projekt z nepovratnimi sredstvi in z vlaganji, ki bodo izboljšala infrastrukturo  industrijskega kompleksa.  
 
Gorenje je v Srbiji že prisotno z dvema proizvodnima lokacijama. V Valjevu je vzpostavilo proizvodno središče za hladilno-zamrzovalne aparate, v tovarniškem kompleksu v Stari Pazovi pa proizvaja grelnike vode. Odločitev o naložbi v Zaječar so v Gorenju sprejeli v skladu s strateškimi usmeritvami, ki predvidevajo delno internacionalizacijo proizvodnje oziroma selitev proizvodnje izdelkov iz nižjih cenovnih razredov v stroškovno ugodnejše države in ohranitev proizvodnje izdelkov z višjo dodano vrednostjo v Sloveniji. 
 
Partnerji predvidevajo, da bo sporazum o izvedbi Gorenjeve naložbe v Zaječarju med Vlado Republike Srbije, Mestom Zaječar in Gorenjem sklenjen do konca januarja 2011.