Arhiv novic

Petek, 11. marec 2011, Velenje

Gorenje leto 2010 zaključilo z dobrimi rezultati

Skupina Gorenje je lani kljub še vedno težkim razmeram na trgih in naraščajočim stroškom surovin in materialov izboljšala dobičkonosnost in povečala tržne deleže. Ustvarila je 1,38 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je za 16,5 odstotka več kot leta 2009. Čisti dobiček je znašal 20 milijonov evrov. Gorenje je raslo hitreje od trga aparatov za dom za 2,8 odstotne točke in pod lastnimi blagovnimi znamkami prodalo skoraj 90 odstotkov izdelkov, kar je največ doslej. Nadzorni svet se je z nerevidiranimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi Skupine in krovne družbe seznanil na današnji seji.
V lanskem letu je bilo poslovno okolje na Gorenjevih ključnih trgih pod vplivom visoke brezposelnosti ter valutnih in plačilnih tveganj. Gorenje je v tem letu poslovalo brez dveh pomembnih kupcev, ki sta končala v stečaju – nemškega poslovnega sistema Quelle, največjega kupca v preteklih letih, in hrvaške družbe Pevec kot največjega partnerja na področju Zahodnega Balkana. Merkur kot največji slovenski trgovec s tehničnim blagom pa je zaradi postopka prisilne poravnave precej zmanjšal obseg poslovanja. Skupina Gorenje je kljub navedenim okoliščinam rasla hitreje od načrtov in povečala prihodke za 16,5 odstotka na 1,38 milijarde evrov v primerjavi z letom poprej. Brez upoštevanja učinka skandinavskega proizvajalca vrhunskih gospodinjskih aparatov Asko, ki ga je Gorenje prevzelo julija, so prihodki od prodaje zrasli za 11 odstotkov.  
 
Gorenjeva rast v lanskem letu je bila višja od povprečne rasti na trgu. Evropski trg aparatov za dom, ki je za Gorenje najpomembnejši, je namreč zrasel za 2 odstotka, medtem ko je Gorenje prodajo aparatov za dom brez upoštevanja prevzema Aska povečalo za 4,8 odstotka. Upoštevajoč učinek družbe Asko je Gorenje doseglo za 12,5 odstotkov višjo prodajo kot v letu 2009. V Zahodni Evropi je najbolj uspešno poslovalo na Nizozemskem in v Nemčiji, v Vzhodni Evropi pa v Rusiji in Ukrajini. Srbija je bila najuspešnejše tržišče na območju Zahodnega Balkana, Gorenje pa je uspelo povečati tudi prodajo na Bližnjem in Daljnem vzhodu ter v ZDA.
 
Divizija ekologije, energetike in storitev je poslovala uspešno in povečala prihodke od prodaje za dobrih 34 odstotkov v primerjavi z letom 2009.
 
Divizija notranje opreme je tudi v lanskem letu pod vplivom slabe gospodarske situacije in težav največjih kupcev zabeležila 15,6-odstotni padec prodaje. Stroškovna učinkovitost te divizije se je sicer bistveno izboljšala, a še vedno ne dovolj za doseganje praga rentabilnosti. Uprava družbe je zato začela s pripravami na dolgoročno rešitev divizije.
 
Skupina Gorenje je s povečanjem obsega poslovnih aktivnosti, višjo produktivnostjo, optimizacijo stroškov ter izboljšano strukturo prodaje po izdelkih in trgih izboljšala dobičkonosnost svojih poslovnih aktivnosti. Dosegla je dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 56,44 milijona evrov in s tem za dobrih 364 odstotkov presegla EBIT, ustvarjen v letu 2009. Brez upoštevanja učinka družbe Asko je bil lanskoletni EBIT višji za 240 odstotkov v primerjavi z letom poprej. Marža na ravni EBIT je zrasla z 1 odstotka na 4,1 odstotka (ali primerljivo na 3,1 odstotka).
 
Čisti poslovni izid je znašal 20 milijonov evrov, kar pomeni, da je Gorenje čisto dobičkonosnost izboljšalo za 32,3 milijona evrov. Ob izločitvi učinka Aska in popravkov vrednosti Merkurja je Gorenje ustvarilo 10,77 milijona evrov dobička. 
 
V zadnjem četrtletju lanskega leta se je močno povečal pritisk naraščajočih cen surovin in materialov. Celoletni rezultat poslovanja zaradi tega ni bil ogrožen, saj je Gorenje skozi vse leto uspešno zagotavljalo njihove nakupe, tudi iz držav z nižjimi stroški. Rast cen surovin in materialov je podjetju uspelo uravnotežiti z zniževanjem ostalih stroškov in izboljšano produktno in geografsko strukturo prodaje. V letošnjem letu bo Gorenje poskušalo njihovo rast delno nevtralizirati z dvigom cen izdelkov. Kljub temu ostajajo naraščajoče cene materialov in surovin glavna nevarnost panoge bele tehnike v letu 2011. 
 
Skupina Gorenje je dosegla 72,26 milijona evrov čistega denarnega toka. Prosti denarni tok v višini 13,36 milijona evrov je bil zaradi rasti poslovnih aktivnosti, višjega obsega investicij in gibanja obratnega kapitala nižji od doseženega v letu 2009.
 
Skupina je tako kot v zadnjih letih investicije namenila predvsem razvoju aparatov za dom in procesu prestrukturiranja proizvodnih aktivnosti, v okviru katerega je preselila proizvodnjo toplotne in ogrevalne tehnike iz ljubljanskega obrata v tovarno v Stari Pazovi ter integraciji prevzete družbe Asko.
 
Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja: »V letu 2010 je Gorenje ob še vedno zaostrenih razmerah na trgih doseglo dobre poslovne rezultate. Glavni napori ekipe v letošnjem letu so usmerjeni v nadaljnje izboljšanje dobičkonosnosti, povečanje sposobnosti ustvarjanja prostega denarnega toka, integracijo družbe Asko v Skupino Gorenje, razvoj proizvodnih lokacij, sanacijo divizije notranje opreme, odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja, nevtraliziranje rastočih cen surovin in materiala ter razvoj izdelkov za dom in lastnih blagovnih znamk, s katerimi želimo še naprej povečevati tržne deleže.«