Arhiv novic

Petek, 15. april 2011, Velenje / Maribor

Gorenje Surovina praznuje 60 let

Gorenje Surovina praznuje 60 let

13. aprila 2011 se je v Narodnem domu v Mariboru odvila slovesnost ob 60. letnici podjetja Gorenje Surovina, ki se jo je udeležilo več znanih gospodarstvenikov, politikov, poslovnih partnerjev in zaposlenih. Prireditev so obeležili s podelitvijo nagrad natečaja "Ustvarjalnost iz odpadkov" v katerem so sodelovale Mariborske osnovne šole ter z nastopom skupine The Stroj. Slavnostna govorca na prireditvi sta bila, poleg direktorja Gorenja Surovine Jureta Fišerja in člana uprave Gorenja Draga Bahuna, podžupan mestne občine Maribor Tomaž Kancler in minister za Okolje in prostor Roko Žarnič.

V sklopu prireditve so gostom uvodoma predstavili zgodovino podjetja skozi kratek film. O današnjem delovanju podjetja je spregovoril direktor podjetja Gorenje Surovina Jure Fišer: "Gorenje Surovina ima danes na slovenskem trgu vodilno vlogo na področju zbiranja, sortiranja, prevoza in predelave sekundarnih surovin. 300 zaposlenih na 20-ih zbirno-predelovalnih enotah po vsej Sloveniji, in treh v tujini, obvladuje več kot 130.000 m2 odprtih in zaprtih skladiščnih površin."

V čast jubileja podjetja so izvedli, in na prireditvi najboljše tudi nagradili, natečaj »Ustvarjalnost iz odpadkov«  v katerem so sodelovale mariborske osnovne šole. Z natečajem so želeli prebuditi kreativno ustvarjalnost, katere namen je bil dokazati, da lahko iz odpadnih surovin naredimo lep izdelek. Strokovna žirija, ki jo je vodil slikar Gorazd Jordan, je za glavnega zmagovalca izbrala OŠ Toneta Čufarja. Prireditev so zaključili z nastopom skupine The Stroj, ki igra na inštrumentih, sestavljenih iz odpadnih plastičnih in kovinskih sodov, odsluženih strojnih delih ter različnih odsluženih delovnih orodjih.

60 let podjetja Gorenje Surovina

Letos praznuje Gorenje Surovina 60. jubilej. Njeno delovanje se je začelo 3. aprila 1951, ko je mestni ljudski odbor mesta Maribor ustanovil delovno organizacijo Surovina z 18 zaposlenimi. Podjetje je delovalo na lokalni ravni z nalogo zbiranja, sortiranja in prodaje koristnih odpadkov in že v prvih petih letih je dobavilo industriji 24.000 ton sekundarnih surovin. Njena dejavnost se je skozi leta in desetletja širila na vse vrste odpadnega materiala in odpadkov in na različna območja Slovenije in tudi na Hrvaško.

Veliki razvojni premiki

V petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja je podjetje doživelo velike razvojne premike, promet se je dvignil na 50.470 ton odpadkov, število zaposlenih na 442. Surovina je pripojila srbsko podjetje Otpad Subotica.

Sodobna poslovna enota Centralno skladišče v Mariboru je bila zgrajena leta 1980. Pet let kasneje je količinska realizacija znašala že 213.000 ton, število zaposlenih se je povečalo na 700. Surovina se je povezala z osnovnimi šolami in pričeli s šolskimi akcijami zbiranja odpadnega papirja.

Po osamosvojitvi Slovenije, leta 1991, je Surovina izgubila poslovne enote v bivši Jugoslaviji. Zaradi izgube jugoslovanskega  trga  je drastično upadel njen promet. Vse sile podjetja so usmerili v dvig produktivnosti in kakovost dela in tako so leta 2000 dosegli, z bistveno manjšim številom zaposlenih, količine iz 80-tih let. Leta 1997 je postala Surovina delniška družba.

Od leta 2007 je podjetje, katerega temeljna dejavnost je pridobivanje sekundarnih surovin in energentov iz ostankov odpadkov, v lasti Gorenja in sodi pod okrilje divizije Ekologije, energetike in storitev. Lani je Gorenje Surovina kot dodatno dejavnost odprla novo linijo za izdelavo trdih goriv iz nenevarnih odpadkov.

Danes in naprej

Letos bodo v podjetju Gorenje Surovina namenili večji del investicij v opremo in izboljševanje okoljevarstvenih standardov v enotah po Sloveniji. Med pomembnejšimi cilji je tudi uvedba novega informacijskega sistema in uspešen zaključek raziskovalno-razvojnega projekta, v okviru katerega so postavili tovarno TGO (trdno gorivo iz odpadkov).

Strategija Skupine Gorenje in podjetja Gorenje Surovina je širiti celovit servis za obvladovanje vseh vrst odpadkov, ki jih danes v sklopu Gorenjeve divizije Ekologija obvladuje skupina podjetij s tega področja: Surovina, Kemis, Publicus, Econo in Erico.