Arhiv novic

Torek, 19. april 2011, Velenje

Obvestilo o 10. seji nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

Nadzorni svet Gorenja je na današnji seji sprejel revidirano letno poročilo matične družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2010 ter potrdil predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2010.
Soglašal je s predčasnim prenehanjem mandata Francu Košcu, članu uprave, soodgovornemu za divizijo Aparati za dom ter za področje strojegradnje in orodjarstva. Franc Košec je mandat zaključil predčasno na lastno željo iz zdravstvenih razlogov. Uprava Gorenja bo do izteka svojega mandata 18. julija 2013 ostala petčlanska. 
Franc Košec je bil v upravo Gorenja prvič imenovan leta 2003, v družbi pa je zaposlen od leta 1971. V svoji dolgoletni karieri je sodeloval pri številnih projektih pomembnih za razvoj Skupine Gorenje, med drugim tudi pri prevzemu češkega proizvajalca kuhalnih aparatov Mora Moravia in vzpostavitvi proizvodnje hladilno-zamrzovalnih aparatov v Valjevu. Po prenehanju mandata člana uprave z današnjim dnem, 19. aprilom, ostaja zaposlen v Gorenju.
 
Skupina Gorenje je lani ustvarila 1,38 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je za 16,5 odstotka več kot leta 2009. Čisti dobiček je znašal 20 milijonov evrov. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je dosegel 56,4 milijona evrov in se v primerjavi z letom 2009 izboljšal za 44,3 milijona evrov. Pomembno se je izboljšala tudi EBIT marža, in sicer z 1,0 odstotka na 4,1 odstotka.
 
Uprava Gorenja bo do letošnjega junija pripravila osvežitev strateškega načrta in podaljšanje njegovega časovnega horizonta do leta 2015, saj je že leto 2010 prineslo številne spremembe, ki pomembno spreminjajo okoliščine delovanja Skupine Gorenje.