Arhiv novic

Petek, 13. maj 2011, Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi

Dne  12. maja 2011 smo od družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206, SI-1000 Ljubljana, prejeli obvestilo, da je KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, na dan 5. maja 2011 odsvojil 214.000 delnic izdajatelja Gorenje, d.d. S tem se je delež vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d., znižal od 3,53 % na 2,19 %.

KD Rastko, delniški sklad, je na dan 5. maja 2011 odsvojil 67.000 delnic izdajatelja Gorenje, d.d. Delež vseh glasovalnih pravic v družbi se je znižal od 1,46 % na 1,04 %. KD Delniški, dohodkovni, je na dan 5. maja 2011 odsvojil 56.000 delnic izdajatelja Gorenje, d.d. Delež vseh glasovalnih pravic v družbi se je znižal od 0,69 % na 0,34 %.