Arhiv novic

Petek, 3. junij 2011, Velenje

Obvestilo glede sklica skupščine

Uprava in nadzorni svet družbe sporočata delničarjem, da se bo iz tehničnih razlogov skupščina družbe Gorenje, d.d., predvidena za petek, 1. julij 2011, vršila v torek, 5. julija 2011. Zaradi navedenega uprava in nadzorni svet družbe preklicujeta 16. skupščino delničarjev Gorenja, d.d., sklicano dne 1. junija 2011 za dne petek, 1. julija 2011, z začetkom ob 11.00 uri v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1, in sklicujeta 16. skupščino delničarjev Gorenja, d.d., za dne 5. julij 2011. Vsi predlogi sklepov in obrazložitev ostajajo nespremenjeni.