Arhiv novic

Torek, 5. julij 2011, Velenje

Obvestilo o sklepih 16. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Uprava družbe Gorenje, d.d., Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb, objavlja sklepe 16. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., ki je bila v torek, 5. julija 2011 ob 13. uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.