Arhiv novic

Petek, 8. julij 2011, Velenje

Gorenje sklenilo novo posojilo

Družba Gorenje, d.d., je 5. julija 2011 podpisala z Deutsche Bank Aktiengesellschaft, kot organizatorjem posla in agentom, dve t.i. Schuldscheindarlehen posojili v skupni višini 100 milijonov evrov. Posojilo Schuldscheindarlehen je vrsta dolžniškega instrumenta, ki se že vrsto let uporablja v nemško govorečih državah. V osnovi je to bilateralno posojilo, namenjeno znanemu krogu investitorjev, pri čemer tovrstno posojilo ne kotira na borzah in je sestavljeno po nemškem pravu.
Gorenje, d.d., je prvič v zgodovini poslovanja sklenilo tovrstni posojili. Z njima je diverzificiralo vire financiranja in nadaljevalo s prestrukturiranjem kratkoročnih finančnih obveznosti v dolgoročne finančne obveznosti. Posojili sta sklenjeni na nezavarovani osnovi z ročnostjo 3 in 5 let  in odplačilom glavnice v enkratnem znesku. Sklenitev posojil kaže na veliko zaupanje in ugled, ki ga Gorenje uživa na mednarodnih finančnih trgih.