Arhiv novic

Petek, 8. julij 2011, Velenje

Gorenje podpisalo družbeno pogodbo za ustanovitev Razvojnega centra energija

Gorenje podpisalo družbeno pogodbo za ustanovitev Razvojnega centra energija

6. julija 2011 je Gorenje podpisalo družbeno pogodbo za ustanovitev Razvojnega centra energija (RCE), ki je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za svojo ustanovitev že pridobil 11 mio evrov nepovratnih sredstev, celotna vrednost investicije pa bo znesla 23 mio evrov. Gorenje je s podpisom postalo lastnik 24-odstotnega deleža družbe.

Gorenje bo v centru RCE razvijalo in testiralo kogeneracijske naprave za soproizvodnjo električne in toplotne energije pretežno na zemeljski plin moči od 5kW do 500kW, pri čemer bo za proizvodnjo teh naprav znanje pridobivalo iz konzorcija strokovnjakov. Razvojne aktivnosti bo izvajalo tudi na področju fotovoltaike, kjer bodo razvijali in testirali predvsem nadzorne sisteme delovanja sončnih elektrarn, posvečali pa se bodo tudi razvoju avtonomnih sončnih sistemov, sledilnih naprav ter drugih sistemov, ki so potrebni za optimalno delovanje fotovoltaičnih elektrarn.

Konzorcij novonastalega centra RCE sestavljajo ključna podjetja Savinjsko-šaleške regije s področja energetike, predelovalne industrije, ekotehnologije, javno raziskovalnega sektorja in zasebnih zavodov. Poleg Gorenja so to še podjetja PV Invest, Premogovnik Velenje, HTZ Velenje, Termoelektrarna Šoštanj, Esotech, Komunalno podjetje Velenje, Miel elektronika, Zavod inštitut za daljinsko energetiko, Inštitut Ipak, Venetian design, Energetika Nazarje, Adesco, Bahč, Visoka šola za varstvo okolja, Univerza v Mariboru in Artes.

Center je zasnovan kot visoko kakovostna multidisciplinarna skupina raziskovalcev iz industrijskega sektorja in raziskovalne sfere, ki bo omogočal večjo kritično maso uporabljenega znanja na področju energetike. Razvojni center energije bo usmerjen v krepitev sposobnosti razvoja in uporabe novih tehnologij za razvoj novih konkurenčnih proizvodov, storitev in procesov na področju energetike in njenih podpornih dejavnosti, obnovljive in alternativne vire energije, učinkovito rabo energije, učinkovito zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in drugih onesnaževanja, projektiranje sodobnih energetskih sistemov, reševanje tehnoloških in okoljskih problemov povezanih z energetiko in inovativnih rešitev na tem področju.

Osrednji cilj Razvojnega centra energija bo izgradnja tehnološke in ekonomske platforme za prestrukturiranje regije, ki bo omogočila razvoj novih produktov in programov z večjo dodano vrednostjo, odprla pa bo tudi vrata novim delovnim mestom.