Arhiv novic

Ponedeljek, 29. avgust 2011, Velenje

Poslovanje Gorenja v prvem polletju letošnjega leta

Nadzorni svet Gorenja se je na današnji seji seznanil z nerevidiranim poročilom o poslovanju Skupine Gorenje in krovne družbe v prvem polletju letošnjega leta.
Skupina Gorenje je v prvih šestih mesecih letošnjega leta v primerjavi z lanskim prvim polletjem povečala prihodke od prodaje za 22,1 % na 744,6 milijona evrov. Brez upoštevanja lansko poletje prevzete skandinavske družbe Asko so bili prihodki od prodaje višji za 9,7 %. 20,1-odstotno rast prodaje je s povečanjem samega obsega prodaje, tudi zaradi vključitve Aska, ter z izboljšanjem produktne in geografske strukture prodaje dosegla Gorenjeva osrednja divizija Aparati za dom. Z vključitvijo Aska v Skupino je Gorenju glede na lansko primerljivo obdobje porasla prodaja v Zahodni Evropi, ZDA in Avstraliji, pri čemer gre predvsem za prodajo aparatov  v višjih cenovnih razredih. Na trgih Vzhodne Evrope, ki omogočajo višje donose, je Gorenju uspelo ohraniti ali okrepiti prodajo. Najvišjo, 29,6-odstotno rast prodaje je zabeležila divizija Ekologija, energetika in storitve. Najmanjša divizija Skupine, Notranja oprema, je pod vplivom recesivnih okoliščin v pohištveni panogi, ki so se v primerjavi z lanskim letom v nekaterih segmentih še zaostrile, ter načrtnega zmanjšanja dobav določenim kupcem, ki so se znašli v finančnih težavah in so jih kreditne zavarovalnice prenehale zavarovati, zabeležila ponoven padec prodaje in ustvarila za 6,4 % nižje prihodke od prodaje v primerjavi z obdobjem januar-junij 2010.
 
Poslovanje Skupine Gorenje in celotne panoge bele tehnike so v prvih šestih mesecih letošnjega leta zaznamovale predvsem rekordne cene surovin in materiala, ki so negativno vplivale na dobičkonosnost poslovanja. Tako je bila npr. surova nafta Brent ob koncu letošnjega polletja skoraj 10 % dražja kot ob koncu leta 2010 (v evrih), jeklena pločevina skoraj 11 % in plastične mase dobrih 11 %. Negativne učinke surovinskih šokov so v Gorenju uspeli deloma nevtralizirati s povečanjem prodaje v Skandinaviji, Nemčiji, Italiji, Belgiji, Rusiji in Ukrajini ter izboljšanjem produktne strukture prodaje.
 
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA), ki predstavlja grobo mero ustvarjenih denarnih tokov iz poslovanja, je znašal 43,6 milijona evrov. Primerljivo, torej brez učinka Aska, je EBITDA dosegel 45,2 milijona evrov in je na ravni lanskoletnega prvega polletja.
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je znašal 17,9 milijona evrov pri 2,4 % EBIT marži (delež v prihodkih od prodaje) in je za 9,1 % nižji od doseženega v prvem polletju leta 2010. Nižji poslovni izid iz poslovanja je posledica pričakovane izgube družbe Asko v prvem polletju zaradi nizkega obsega prodaje in proizvodnje v prvem četrtletju leta ter intenzivnih aktivnosti za poslovno integracijo družbe v Skupino Gorenje.
Čisti dobiček v višini 6,4 milijona evrov je za 30,6 % višji od dobička, doseženega v primerljivem obdobju lani. Brez Aska je čisti dobiček znašal 12,4 milijona evrov. V Gorenju ocenjujejo, da bo negativen učinek skandinavske družbe na poslovanje celotne Skupine popolnoma nevtraliziran v naslednjem letu, ko pričakujejo njeno pozitivno poslovanje. Aktivnosti za prestrukturiranje Aska je na današnji seji obravnaval tudi nadzorni svet. Doslej so v Gorenju že prestrukturirali organizacijo prodaje za skandinavske in baltske trge, ki je zdaj vodena centralno za vse blagovne znamke, s katerimi je Gorenje prisotno na omenjenih trgih.
 
Skupina je v prvem polletju ustvarila 32,1 milijona evrov čistega denarnega toka, prosti denarni tok pa je bil kot običajno v tem delu leta negativen v višini 35,9 milijona evrov, kar je za 13,1 milijona evrov bolje kot v primerljivem obdobju lani. Na njegovo izboljšanje je vplivalo predvsem 7 milijonov evrov pozitivnega prostega denarnega toka, ki ga je Gorenje ustvarilo v drugem četrtletju, predvsem z optimiranjem čistega obratnega kapitala.
Skupina je za naložbe namenila 23,9 milijona evrov. Večina investicij (19,7 milijona evrov) je bila uresničena v diviziji Aparati za dom, med drugim za projekte hladilno-zamrzovalnih aparatov, toplotnih črpalk in solarnih elektrarn.  
 
Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac ocenjuje dosežene polletne rezultate kot solidne glede na poslovne okoliščine in dodaja: »Po surovinskih šokih, ki smo jim bili priča v prvem polletju letošnjega leta, se rast cen surovin in materiala nekoliko umirja, vendar razmere na prodajnih in nabavnih trgih ostajajo nepredvidljive. V Gorenju jih bomo tako kot doslej poskušali obvladovati z aktivnostmi na področju razvoja izdelkov in storitev ter izboljševanjem prodaje tako z vidika obsega kot dobičkonosnosti na približno 70 trgih, na katerih smo prisotni. Ključno vlogo pa bo imel tudi strateški načrt za obdobje do leta 2015, ki ga bomo zaključili v mesecu septembru. Z njim določamo smernice za stabilen, uspešen razvoj Skupine Gorenja na globalnem trgu v prihodnjih letih.«