Arhiv novic

Torek, 29. november 2011, Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi

Dne  29. novembra 2011 smo od družbe Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Trdinova 4, SI-1000 Ljubljana, prejeli obvestilo, da je NFD1, delniški podsklad Krovnega sklada NFD, na dan 24. novembra 2011 pridobil 70.000 delnic izdajatelja Gorenje, d.d. S tem se je delež vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d., povečal od 4,6201 % na 5,0602 %.