Arhiv novic

Sreda, 7. december 2011, Ljubljana

Odločuj

Odločuj

ZEOS, družba za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) začenja  celovit projekt ozaveščanja širše javnosti in šolske mladine o pomembnosti ločenega zbiranja OEEO, sijalk in prenosnih baterij z naslovom »Odločuj!«. Z zbiralnimi akcijami in dogodki, ki se bodo na območju cele Slovenije vrstili v obdobju naslednjih dveh let, želi ZEOS kot konkreten odgovor na sprejete okoljske direktive EU, povečati število zbrane OEEO, sijalk in prenosnih baterij v Sloveniji.

Cilj slovenske OEEO kampanje je oddajanje elektronskih odpadkov na ustrezna reciklažna mesta, kar bodo dosegali preko akcij na osnovnih in srednjih šolah, s potujočo karavano in komunikacijo na popularnih družabnih omrežjih ter s spodbujanjem in ozaveščanjem ciljne skupine o okoljskih vprašanjih v zvezi s proizvodnjo in uporabo EEO, ravnanjem z OEEO in njihovo obdelavo ter predelavo.

Osnovno poslanstvo ZEOS-a je izpolnjevanje obveznosti zbiranja električnih in elektronskih odpadkov za Slovenijo. ZEOS, kot pooblaščena shema za zbiranje OEEO presega normative zbiranja tovrstnih odpadkov,  ki so določene s strani Evropske Unije.  Predstavljen projekt pa je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS v višini približno 420.000 EUR iz programa "Life+ Information & Communication".

Z akcijami ozaveščanja javnosti, kakršno izvaja ZEOS, uporabniki dobijo celovito sliko o OEEO in njihovih slabostih za okolje. Šolsko mladino je kot ciljno skupino za tovrstne akcije lažje nagovoriti, kot odrasle. Da posamezniki prevzamejo ekološko miselnost in vzorce vedenja, odgovornost ter skrb za okolje in njegovo ohranitev, je potrebna medsebojna spodbuda, nadzor, inšpekcije in kaznovanje tistih, ki z okoljem ravnajo neodgovorno.