Arhiv novic

Petek, 3. februar 2012, Velenje

Obvestilo o sklepih 17. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Uprava družbe Gorenje, d.d, Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb,
objavlja sklepe 17. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., ki je bila v petek, 3. februarja 2012 ob 11. uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.
 
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.
 
Uprava družbe Gorenje, d.d.