Arhiv novic

Petek, 9. marec 2012, Velenje

Obvestilo v zvezi z redno sejo nadzornega sveta Gorenja, d.d.

Z namenom enakomernega in korektnega obveščanja Gorenjevih delničarjev podajata uprava in nadzorni svet Gorenja, d.d., naslednjo informacijo v zvezi s posojilom komercialne narave, ki ga je Gorenje, d.d., odobrilo družbi Merkur, d.d., leta 2008.
Revizijska komisija nadzornega sveta in nadzorni svet sta na svojih rednih sejah v tem tednu ponovno obravnavala odobritev posojila s strani Gorenja Merkurju leta 2008. Gorenje je posojilo namenilo izključno širitvi Merkurjeve maloprodajne mreže v Sloveniji in na Zahodnem Balkanu. Odobritev posojila sta revizijska komisija in nadzorni svet na pobudo uprave podrobno obravnavala že leta 2010. Tako kot leta 2010 tako tudi tokrat nadzorni svet ni ugotovil nobenih nepravilnosti v zvezi z omenjenim posojilom, ki je bilo izključno komercialne narave.
 
Danes je poleg redne seje nadzornega sveta potekala tudi seja kadrovske komisije nadzornega sveta, ki je skupaj s predsednikom uprave Franjem Bobincem kot mandatarjem za sestavo uprave, obravnavala nekatere kandidate za novega člana uprave za finance. Za funkcijo člana uprave, odgovornega za finance, se namreč poteguje več kandidatov, zato sta se nadzorni svet in predsednik uprave odločila izvesti vse potrebne pogovore pred sprejetjem končne odločitve, ki bo predvidoma sprejeta na aprilski seji nadzornega sveta.
 
Glavna točka današnje seje nadzornega sveta so bili nerevidirani računovodski izkazi Skupine Gorenje in matične družbe Gorenje, d.d., za poslovno leto 2011. Skladno s finančnim koledarjem bo povzetek izkazov objavljen v ponedeljek, 12. marca 2012
 
Uprava in nadzorni svet Gorenja, d.d.