Arhiv novic

Sreda, 28. marec 2012, Velenje

Skupina Gorenje nadaljuje z optimizacijo proizvodnih lokacij

Skladno s strateškim načrtom za obdobje 2012-2015 Skupina Gorenje intenzivno nadaljuje z optimiranjem proizvodnih lokacij, s čimer povečuje svojo konkurenčnost v panogi gospodinjskih aparatov in krepi dobičkonosnost poslovanja.
Optimizacija proizvodnih lokacij in same proizvodnje ter s tem izboljševanje stroškovne učinkovitosti je v Skupini Gorenje stalen proces. Predstavlja enega izmed ključnih elementov za povečanje Gorenjeve konkurenčnosti v panogi, kjer prevladujejo presežne kapacitete in kjer je konkurenca proizvajalcev iz držav z nizkimi stroški kot tudi največjih igralcev, ki v zadnjih nekaj letih povečujejo delež proizvodnje v državah z nizkimi stroški, vedno bolj agresivna pri osvajanju tržnih deležev, pritisk na prodajne cene pa narašča.
 
V obdobju izvajanja novega strateškega načrta, od leta 2012 do konca leta 2015, bo Skupina Gorenje pospešeno izvajala aktivnosti za optimizacijo vseh svojih proizvodnih lokacij. V paket aktivnosti sodi tudi 5. marca 2012 objavljena odločitev o preselitvi celotne proizvodnje štedilnikov iz tovarne na Finskem v tovarno na Češkem do septembra letošnjega leta ter zaprtju finske tovarne.
 
Trenutno v Skupini Gorenje preučujejo različne rešitve za optimizacijo proizvodnje pralnih, sušilnih in pomivalnih strojev na Švedskem in v Sloveniji, hladilno-zamrzovalnih aparatov v Sloveniji in Srbiji ter tudi možnosti uvedbe nekaterih novih programov na različnih lokacijah. V skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in z Gorenjevo dobro prakso soupravljanja je uprava danes različne možnosti optimizacije predstavila tudi svetu delavcev. Uprava in nadzorni svet Gorenja nista sprejela še nobene odločitve glede različnih možnosti optimizacije in zato bi bilo vsakršno razkrivanje podrobnosti o potencialnih možnostih preuranjeno. Ko bodo končne odločitve glede posameznih proizvodnih lokacij sprejete, bo Gorenje o tem skladno s pravili komuniciranja za javne delniške družbe in svojo politiko proaktivnega komuniciranja pravočasno obvestilo vse zainteresirane javnosti.