Arhiv novic

Petek, 25. maj 2012, Velenje

Gorenje v prvem četrtletju z nižjimi prihodki, a višjim dobičkom kot lani

Skupina Gorenje je v prvem četrtletju letošnjega leta ustvarila 299,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je nekoliko manj kot načrtovano. Glavni razlog za to so zaostrene gospodarske razmere v Evropi, v primerjavi s prvim četrtletjem lani  pa so prihodki manjši tudi zaradi odprodaje družbe Istrabenz Gorenje. Navkljub manjši prodaji je dobiček podjetja vseeno višji od lanskoletnega in tudi načrtovanega.
Prodaja na posameznih trgih, kjer Gorenje dosega boljšo dobičkonosnost poslovanja (npr. v Rusiji), je bila boljša od načrtovane, prav tako pa je družba nadaljevala z optimizacijo vseh vrst  stroškov. Čisti dobiček Skupine je tako v prvem četrtletju znašal 2,1 milijona evrov, načrtovan je bil v višini 0,8 milijona evrov. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 9,2 milijona evrov in ustreza načrtovanemu. Nadzorni svet Gorenja je poslovne rezultate Skupine Gorenje in krovne družbe, dosežene v prvem četrtletju letošnjega leta, obravnaval na seji 24.5.   

Zaostrene razmere na trgih

Neugodne gospodarske razmere zavirajo povpraševanje po aparatih za dom tudi v letošnjem letu. Evropski trg aparatov, kjer Gorenje ustvari 90 % prihodkov od prodaje v svoji osrednji dejavnosti izdelki in storitve za dom, pada.
 
Zaostrene okoliščine poslovanja so se odrazile tudi v nižjem obsegu prodaje Skupine Gorenje, ki je v prvem četrtletju letošnjega leta ustvarila 299,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, od tega 245,7 milijona evrov oziroma za 2,4 % manj kot lani v svoji osrednji dejavnosti izdelki in storitve za dom. Prodaja Skupine je padla na Nizozemskem, v državah Beneluksa, Ukrajini, Franciji in Sloveniji, povečala pa se je v Rusiji, Nemčiji, ZDA, Avstraliji, Srbiji in na Češkem. Nižji prihodki od prodaje v osrednji dejavnosti so tudi posledica manjše prodaje pohištva.    
 
Na manjše prihodke od prodaje Skupine v primerjavi z lanskim letom je pomembno vplivala odprodaja lastniškega deleža v družbi Istrabenz Gorenje julija lani, saj je s tem Gorenje izgubilo prihodke iz naslova te družbe. Zato je za ustreznejšo primerljivost podatkov med prvim četrtletjem letos in lani potrebno iz prvega četrtletja lani izločiti prihodke Istrabenz Gorenje. Upoštevajoč to izločitev je Skupina Gorenje v prvem četrtletju letos zabeležila 5,6–odstotni padec prihodkov od prodaje v primerjavi s prvim četrtletjem lani. Če prihodkov Istrabenz Gorenja ne izločimo iz lanskoletnega prvega četrtletja, so bili prihodki od prodaje nižji za 19,2 %.

Kljub nižjim prihodkom dobiček višji od lanskega in načrtovanega

Kljub nižjim prihodkom od prodaje je Skupina Gorenje izboljšala dobičkonosnost poslovanja. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 9,2 milijona evrov pri 3,1 -odstotni EBIT marži je primerljivo - torej ob izločitvi prihodkov Istrabenz Gorenje iz prvega četrtletja lani - za 15 % višji od lanskoletnega pri za 0,6-odstotne točke višji EBIT marži. Če ne izločimo prihodkov Istrabenz Gorenja iz lanskega prvega četrtletja, je dosežen letošnji EBIT na ravni lanskoletnega, vendar pri za 0,7-odstotne točke višji EBIT marži.   
Skupina Gorenje je višji poslovni izid iz poslovanja (EBIT) dosegla s povečanjem prodaje v Rusiji in na nekaterih drugih trgih Vzhodne in Jugovzhodne Evrope, kjer dosega višjo dobičkonosnost poslovanja ter z aktivnostmi na področju obvladovanja vseh vrst stroškov. Pozitivno je nanj vplivalo tudi poslovanje poslovnega segmenta Ekologija, v katerega so vključene družbe s področja upravljanja z odpadki.
 
Čisti dobiček v višini 2,1 milijona evrov je za 12,9 % višji od čistega dobička v prvem četrtletju lani in za skoraj 62 % višji od načrtovanega. Primerljivo, ob izločitvi učinka Istrabenz Gorenja iz lanskoletnega prvega četrtletja, pa je čisti dobiček prvega četrtletja letos višji za 1,8 milijona evrov.
 
Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac je dosežene poslovne rezultate komentiral: »Dobro je, da smo kljub manjšemu obsegu prodaje v primerjavi z lanskim prvim četrtletjem, uspeli izboljšati dobičkonosnost poslovanja ter ne samo preseči lanskoletni dobiček, temveč tudi načrtovan dobiček za to obdobje. Vendar nismo še na cilju. Do konca leta nas z najširšo ekipo sodelavcev čaka še veliko dela. Ključno je, da z različnimi aktivnostmi, vključno z razvojem novih izdelkov, zagotovimo povečanje prodaje na čim večjem številu trgov, predvsem v Vzhodni, Jugovzhodni in Severni Evropi ter v čezmorskih državah.«
 
Med ključne aktivnosti, ki jih v Skupini Gorenje v letošnjem letu izvajajo, so še optimizacija proizvodnih lokacij, ki je pomembna z vidika obvladovanja stroškov in izboljšanje konkurenčnosti, okrepitev finančne stabilnosti poslovanja, tudi v luči zaostrovanja evropske dolžniške krize, izboljšanje upravljanja čistega obratnega kapitala in pospešeno dezinvestiranje, nadaljujejo s  prestrukturiranjem podjetij in trgov, ki ne prinašajo želenih rezultatov ter z razvojem organizacije in kadrov, saj je slednje eden izmed temeljev za doseganje ciljev iz strateškega načrta.