Arhiv novic

Četrtek, 31. maj 2012, Velenje

Gorenje obeležilo 20 let uspešnega delovanja managerske akademije

Gorenje obeležilo 20 let uspešnega delovanja  managerske akademije
Gorenje je 30. maja s svečanim dogodkom obeležilo 20. obletnico Managerske akademije Gorenja. Po zgledu najboljših mednarodnih korporacij pa v prihodnosti načrtujejo vzpostavitev t.i. Korporativne univerze Gorenja, ki bo poleg managerske akademije vključevala še izobraževalna programa za mednarodni in vrhnji management.

Akademija eden izmed motorjev Gorenjevega uspešnega razvoja

Prvo akademijo so izvedli leta 1991, vzpostavitev lastne izobraževalne institucije za perspektivne kadre pa je povezana z odločitvijo Gorenja, da poveča svojo prodajo v tujini ter konkurira najboljšim podjetjem iz panoge, za kar pa je bilo potrebno ustrezno pripraviti tudi zaposlene. Doslej je akademijo uspešno zaključilo že skoraj 500 zaposlenih, ki so prispevali več kot 100 poslovnih idej in načrtov. Udeležence včerajšnje slovesnosti, med katerimi so bili številni diplomanti akademije, je nagovoril tudi predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, ki je izpostavil, da je Gorenjeva managerska akademija ustanova nacionalnega pomena, ker je odločilna za vse tisto, kar tvori kvaliteto našega razvoja. Kot odgovor na hitro spreminjajoče se okolje, rast in večjo prisotnost Gorenja v mednarodnem okolju pa v podjetju že pripravljajo nadgradnjo izobraževanja ključnih kadrov. Po zgledu najboljših mednarodnih korporacij načrtujejo vzpostavitev t.i. Korporativne univerze Gorenja, ki bo poleg managerske akademije vključevala še izobraževalna programa za mednarodni in vrhnji management.

V začetku devetdesetih let je Gorenje pričelo intenzivneje iskati nove poslovne priložnosti v tujini. Zavedajoč se, da lahko mednarodni konkurenci konkurira le z zaposlenimi, ki imajo dovolj strokovnega znanja in voditeljske veščine ter znajo dovolj hitro zaznati spremembe in se jim seveda tudi prilagoditi, so se v Gorenju odločili vzpostaviti program izobraževanja za perspektivne zaposlene, ki so ga strukturirali in oblikovali glede na lastne potrebe in poslovne cilje.

Že skoraj 500 diplomantov Gorenjeve managerske akademije

Gorenjeva managerska akademija je namenjena krepitvi notranjega podjetništva, spodbujanju kulture sodelovanja in ustvarjalnosti, hkrati pa pripravi zaposlenih na prevzem zahtevnejših managerskih in strokovnih vlog doma in v tujini. Doslej jo je uspešno zaključilo že skoraj 500 zaposlenih, ki so tekom izobraževanja v okviru akademije razvili več kot 100 poslovnih idej in načrtov s področja optimizacije procesov, razvoja novih izdelkov in storitev, prodaje in poprodajnih storitev… Mnoge med njimi so prerasle okvirje akademije ter so bile dejansko uresničene in vključene v Gorenjevo poslovanje. Tako je bilo skoraj 80 % poslovnih idej in načrtov, pripravljenih s strani udeležencev akademije v obdobju 2003-2011, v celoti ali pa delno uresničenih. Gorenje z izvajanjem managerske akademije ne skrbi torej samo za izobraževanje in razvoj lastnega managementa, temveč ustvarja pogoje za svojo rast in povečanje konkurenčnosti.

Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja: »Managerska akademija Gorenja predstavlja edinstven primer neprekinjenega notranjega izobraževanja in razvoja ključnih sodelavcev v slovenskem prostoru, ki se ob bok postavlja tudi najboljšim tujim praksam. Ob njenem dvajsetem jubileju lahko s ponosom ugotovim, da je akademija izpolnila, celo presegla naša pričakovanja. Je eden izmed motorjev, ki so poganjali in še vedno poganjajo Gorenjevo rast.«

Nadgradnja izobraževanja z uvedbo Korporativne univerze Gorenja

Hitro spreminjajoče se zunanje okolje in rast Gorenja, ki je v zadnjih nekaj letih močno povečalo svojo prisotnost v mednarodnem prostoru, pa zahtevata tudi prenovo izobraževanja ključnih kadrov doma in v tujini. V Gorenju zato načrtujejo vzpostavitev t.i. korporativne univerze, ki bo pod svojim okriljem združevala managersko akademijo, poseben izobraževalni program za mednarodni management ter program za izobraževanje vrhnjega managementa. V Gorenju s tem sledijo najboljšim mednarodnim korporacijam iz tujine ter postavljajo nove standarde na področju notranjega izobraževanja zaposlenih v Sloveniji.