Arhiv novic

Sreda, 13. junij 2012, Velenje

Nasprotni predlog sklepov skupščine

Uprava družbe Gorenje, d.d., v zvezi z 18. sejo skupščine družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d., ki bo v četrtek, 5. julija 2012, ob 13. uri v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1, obvešča delničarje, da je dne 6. junja 2012 prejela nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju: MDS) k točki 4. dnevnega reda »Imenovanje revizorja«