Arhiv novic

Ponedeljek, 18. junij 2012, Velenje

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Družba Gorenje, d.d., že vsa leta spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil in v skladu s priporočili kodeksa o upravljanju javnih delniških družb objavlja, da so z današnjim dnem pooblaščenci za zbiranje pooblastil:

  1. Franjo BOBINAC, predsednik uprave
  2. Marko MRZEL, član uprave
  3. Branko APAT, član uprave
  4. Uroš MAROLT, član uprave
  5. Drago BAHUN, član uprave, delavski direktor
  6. Peter KOBAL, predsednik Sveta delavcev Gorenja, d.d., in predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu
  7. Ivan VIDAKOVIČ, predsednik sindikata SKEI Gorenje GA
  8. Stojan AUER, pooblaščenec Društva MDS (Društvo Mali delničarji Slovenije) in predsednik sveta Zavoda MD
  9. Kristjan VERBIČ, predsednik VZMD - Vseslovenskega združenja malih delničarjev

začeli z zbiranjem pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničerjev na 18. skupščini delničarjev Gorenje, d.d., ki je sklicana za 5.7.2012.
S tem želijo pooblaščenci spodbuditi delničarje k uresničevanju njihovih pravic pri odločanju na skupščini delničarjev, obenem pa je zbiranje pooblastil pomemben instrument za neposredno seznanjanje delničarjev s predlaganimi sklepi skupščine.
 
Dopis, ki ga bo prejel posamezni delničar, navodila za izpolnjevanje pooblastila ter pooblastilo s seznamom pooblaščencev, so v pripeti datoteki. Vsak delničar, bo s pooblastilom prejel tudi povratno ovojnico z že natisnjenim naslovom.