Arhiv novic

Četrtek, 5. julij 2012, Velenje

Obvestilo o sklepih 18. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Uprava družbe Gorenje, d.d, Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb,
 
objavlja sklepe 18. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., ki je bila v četrtek, 5. julija 2012 ob 13. uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.