Arhiv novic

Petek, 24. avgust 2012, Velenje

Gorenje kljub zelo zaostrenim razmeram prvo polovico leta zaključilo z dobičkom in z nižjo zadolženostjo

Nadzorni svet Gorenja je na včerajšnji seji obravnaval poslovne rezultate Skupine Gorenje in krovne družbe, dosežene v prvem polletju letošnjega leta. Poslovanje Gorenja v Evropi je bilo pod pritiskom zaostrovanja dolžniške krize in oslabljenega potrošniškega zaupanja.
Še najslabše so razmere v zahodni Evropi, kjer so trgi gospodinjskih aparatov padli za 4,2 %. Skupina Gorenje je na primerljivi ravni ustvarila za 3,3 % nižje prihodke od prodaje od doseženih v primerljivem obdobju lani, kar je negativno vplivalo na dobičkonosnost poslovanja, vendar je uspela ohraniti in celo povečati prodajo na trgih, na katerih dosega višjo stopnjo dobičkonosnosti. Prodajo je tako povečala v Nemčiji, Rusiji, ZDA in Avstraliji. Z zmanjšanjem neto zadolženosti za 22 milijonov evrov je izboljšala finančno stabilnost in s podobnim tempom na področju zniževanja zadolženosti nadaljuje do konca leta. Povečanje prodaje, racionalizacija in optimizacija poslovanja ter zvišanje finančne stabilnosti ostajajo glavne aktivnosti družbe letošnjega leta. 
Drugo četrtletje prodajno močnejše od prvega
Dolžniška kriza, visoka stopnja brezposelnosti, visoke cene surovin in materiala, ki jih ni bilo mogoče prenesti v cene končnih izdelkov ter plačilna nedisciplina in valutna tveganja so bili glavni dejavniki, ki so vplivali na poslovanje Skupine Gorenje v prvi polovici letošnjega leta. Če iz prvega polletja lanskega leta izločimo učinke družbe Istrabenz Gorenje, katere lastniški delež je Gorenje lani julija odprodalo, so prihodki od prodaje, ustvarjeni v prvi polovici letošnjega leta nižji za 3,3 % in znašajo 618,6 milijona evrov. 
 
Drugo četrtletje je bilo v primerjavi s prvim četrtletjem prodajno močnejše, prihodki od prodaje, ustvarjeni v drugem četrtletju, pa so v primerjavi z lanskim drugim četrtletjem brez upoštevanja prihodkov družbe Istrabenz Gorenje zaostali za le 1 %.
 
Poslovni izid iz poslovanja v višini 16,5 milijona evrov nižji za 7,2 % v primerjavi  s prvim polletjem lani, vendar EBIT marža zrasla na 2,7 % (lani 2,4 %)
Čeprav je Skupina Gorenje uspela ohraniti in celo povečati prodajo na zanjo bolj dobičkonosnih trgih, kot so Nemčija, Rusija, ZDA in Avstralija, je na dobičkonosnost poslovanja v prvi polovici leta poleg manjšega obsega negativno vplivalo tudi dogajanje na nekaterih trgih jugovzhodne Evrope, še posebej v segmentu prodaje pohištva. Poslovanje v Skandinaviji se sicer izboljšuje, vendar so stroški prestrukturiranja Aska tudi v prvem polletju letošnjega leta negativno vplivali na poslovni rezultat. Ne glede na to, da je poslovni izid iz poslovanja (EBIT) zgolj za 7,2 % nižji od tistega v lanskem letu (brez upoštevanja učinkov družbe Istrabenz Gorenje), pa je čisti poslovni izid ob polletju v višini 2,3 milijona evrov bistveno nižji od lanskoletnega, predvsem zaradi negativnih tečajnih razlik in stroškov financiranja.  
 
Gorenje drugo četrtletje zaključilo s pozitivnim prostim denarnim tokom, manjšo zadolženostjo in boljšo strukturo virov financiranja
Gorenje je v drugem četrtletju ustvarilo za 11,9 milijona evrov čistega in za 0,9 milijona evrov prostega denarnega toka. V drugi polovici leta naj bi se pozitivni trend ustvarjanja prostega denarnega toka nadaljeval, predvsem z nadaljnjimi aktivnostmi dezinvestiranja in z zmanjševanjem obratnega kapitala.
 
Neto finančni dolg se je v drugem četrtletju glede na primerljivo obdobje lani zmanjšal za 22 milijonov evrov in predstavlja pomemben element k nadaljnjemu povečevanju finančne stabilnosti Gorenja.
 
Struktura finančnih obveznosti se je v prvem polletju pomembno izboljšala, saj se je delež dolgoročnih finančnih obveznosti  povečal iz lanskih 52,4 % na skoraj 59 %.
 
Gorenje najhitreje raslo na neevropskih trgih
Gorenje je v prvem polletju beležilo največje rasti v Rusiji in na neevropskih trgih, predvsem v Ameriki, Avstraliji ter na Bližnjem in Daljnjem vzhodu. Rast na  trgih izven Evrope je bila 6,6 %, v vzhodni Evropi pa 3,2 %.
 
Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac: »Razmere na prodajnih, nabavnih in finančnih trgih ostajajo zelo nepredvidljive in polne izzivov. Bitka za tržne deleže in za ustrezno prodajno strukturo na eni strani, hkrati pa pospešeno izvajanje optimizacije proizvodnih lokacij ter obvladovanje stroškov na drugi strani, so ključne aktivnosti, na katere se osredotočamo do konca leta. Finančno trdnost poslovnega sistema in zmanjševanje dolga bomo še naprej gradili tudi z dobrim obvladovanjem zalog in terjatev ter aktivnostmi dezinvestiranja«.
 
Med ključne aktivnosti letošnjega leta za doseganje zastavljenih ciljev sodi tudi optimizacija proizvodnih lokacij, ki je v polnem teku. Selitev proizvodnje štedilnikov s Finske na Češko se je že v celoti zaključila, v naslednjem letu bo v celoti preseljena še proizvodnja pralnih, sušilnih in pomivalnih strojev iz Švedske v Velenje. Pričela se je tudi širitev proizvodnih kapacitet za hladilno-zamrzovalne aparate v Valjevu, ki so jo v Gorenju napovedali konec aprila. S povečanjem proizvodnje hladilno-zamrzovalnih aparatov v Valjevu bodo izboljšali konkurenčnost in dobičkonosnost te skupine aparatov, sama širitev proizvodnje v Valjevu pa ne bo vplivala na zaposlene v Sloveniji.