Arhiv novic

Sreda, 10. oktober 2012, Velenje, Beograd

Skupina Gorenje prvič na sejmu Energetika v Beogradu

Skupina Gorenje prvič na sejmu Energetika v Beogradu

Skupina Gorenje skupaj s svojimi hčerinskimi podjetji Gorenje Solar, Indop in Gorenje Projekt na mednarodnem sejmu Energetika 2012 v Beogradu predstavlja lastne rešitve s področja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije. Obiskovalci sejma se bodo lahko seznanili s sončnimi elektrarnami iz ponudbe Gorenja Solar, kogeneracijskimi enotami za pridobivanje električne in toplotne energije iz zemeljskega plina, ki jih je razvil Indop, ter ponudbo hidromehanske opreme in soproizvodnje elektrike in toplote na lesno biomaso podjetja Gorenje Projekt.

V Evropi je trend rabe energije iz obnovljivih virov (sonca, vode, biomase,…) in učinkovite rabe energije zaradi ekoloških (zniževanje izpustov toplogrednih plinov), pa tudi finančnih razlogov (rast cen fosilnih goriv) v porastu. Poleg tega je panoga obnovljivih virov energije tudi odlično priložnost za gospodarstvo in odpiranje novih delovnih mest, kar najbolje dokazuje Nemčija.

Gorenje predstavlja lastne rešitve s področja obnovljivih virov energije

Skupina Gorenje je v mednarodnem okolju prepoznana predvsem po svojih aparatih za dom, v zadnjih nekaj letih pa intenzivno vlaga tudi v razvoj rešitev za rabo energije iz obnovljivih virov in učinkovito rabo energije. V Hali H1 beograjskega sejmišča jih prvič predstavlja obiskovalcem mednarodnega sejma Energetika 2012.

Srbija zaradi sončne lege perspektiven trg za sončne elektrarne

Gorenje Solar ponuja celostno izvedbo sončnih elektrarn: od študije izvedljivosti, finančnih elaboratov in projektiranja do postavitve, vzdrževanja in nadzorovanja delovanja sončne elektrarne. V samo štirih letih delovanja so postavili že 70 sončnih elektrarn z več kot 7 MW skupne moči, kar jih uvršča med vodilne ponudnike sončnih elektrarn v Sloveniji. Odločili so se ponuditi svoje strokovno znanje in produkte tudi investitorjem v Srbiji, ki zaradi odlične sončne lege omogoča večjo učinkovitost sončnih elektrarn.

Rok Lesjak, direktor Gorenja Solar: »Srbija je izredno perspektiven trg za sončne elektrarne. Nanj želimo vstopiti skozi distribucijo opreme za izgradnjo manjših sončnih elektrarn ter kot izvajalci na ključ za večje sisteme z več 100kW moči. Naša storitev je zanimiva tudi za občine, ki lahko na podlagi strukturnih evropskih skladov pridobijo sredstva za tovrstne naložbe.«

Sistem kogeneracije za čim večji prihranek energije

Gorenjevo hčerinsko podjetje Indop na sejmu predstavlja kogeneracijsko enoto lastnega razvoja za pridobivanje električne in toplotne energije oz. soproizvodnjo toplote in elektrike iz zemeljskega plina. Soproizvodnja je energetsko najbolj učinkovit način izrabe goriv, ki omogoča tudi več kot 25 % prihranka primarne energije. Poleg kogeneracijskih pa so v Indopu v sodelovanju z zunanjim partnerjem razvili tudi nadzorni sistem, ki je ključnega pomena za pravilno delovanje enote.

Matej Sevčnikar, direktor Indopa: »Investitorjem ponujamo učinkovit sistem soproizvodnje toplotne in električne energije, ki bo nudil dobre prihranke ter občutno znižal stroške porabe energije. Sistemi kogeneracij so odlična naložba za podjetja, šole, občine, hotele, zdravilišča, kopališča, bolnice, domove za ostarele in druge objekte, kjer je treba ogrevati velike površine prostorov, kar pomeni tudi veliko porabo toplotne energije.«

Gorenje Projekt z rešitvami pridobivanja energije iz obnovljivih virov

Ob Gorenju Solar in Indopu se na sejmu Energetika v Beogradu s svojimi storitvami s področja energetike predstavlja tudi inženiring podjetje Gorenje Projekt. Doslej so delovali predvsem na slovenskem trgu, v tem letu pa intenzivno stopajo na tuje trge. Svoje prvo predstavništvo so odprli v Moskvi.

Uroš Razdevšek, direktor podjetja Gorenje Projekt.: »Za sodelovanje na sejmu v Beogradu smo se odločili, ker želimo vstopiti tudi na srbski trg, predvsem na področju pridobivanja energije iz obnovljivih virov. Na sejmu predstavljamo ponudbo hidromehanske opreme za večje ali manjše hidroelektrarne ter rešitve za soproizvodnjo elektrike in toplote na lesno biomaso.«