Arhiv novic

Ponedeljek, 29. oktober 2012, Velenje

Srečanje Razvojnega centra energija

Srečanje Razvojnega centra energija

V četrtek, 25. 10. 2012, je v prostorih Gorenja potekala predstavitev dejavnosti in priložnosti za nadaljnje sodelovanje ustanoviteljev RCE - Razvojnega centra energija, med katerimi je tudi Gorenje. RCE je bil ustanovljen leta 2011 z namenom pospeševanja gospodarske rasti podjetij na področju energetske dejavnosti v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Do leta 2014 načrtuje izvedbo 17 razvojno-raziskovalnih projektov, ki bodo sofinancirani s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS ter EU - Evropskega sklada za regionalni razvoj. Družbeniki razvojno-raziskovalnega centra RCE so poleg Gorenja še: PV Invest, Premogovnik Velenje, HTZ, Termoelektrarna Šoštanj, Esotech, Komunalno podjetje Velenje, MIEL Elektronika, Artes, Energetika Nazarje, Bahč, Visoka šola za varstvo okolja Velenje in Univerza v Mariboru.

»Namen delovnega srečanja v Gorenju je bil doseči sinergijo raziskav med družbeniki in RCE ter zagotoviti nove razvojno raziskovalne projekte,« je povedala direktorica RCE doc. dr. Marta Svetina Veder. S strani Gorenja je prisotne pozdravila Jožica Turk, direktorica upravljanja portfeljskih naložb: »Dobro se zavedamo pomena razvojnih centrov ter raziskav in razvoja za povečanje dodane vrednosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Srečanje RCE je še korak dlje k povezovanju poslovnih partnerjev, izmenjavi dobrih praks in idej na področju raziskav in razvoja.«

Gorenje je v RCE doslej prijavilo dva projekta; in sicer hčerinsko podjetje Indop projekt Razvoj in optimizacija delovanja SPTE enot (soproizvodnja toplotne in električne energije) ter Program Solar projekt Razvoj, optimiranje in aplikacija fotonapetostnih modulov. Gorenjevo razvejano dejavnost na področju ekologije in sistem razvoja v Gorenju je udeležencem predstavil Rok Lesjak, direktor Gorenja Solar, ki je poudaril: »Za nas je sodelovanje v RCE pomembno, saj nam omogoča črpanje nepovratnih sredstev, ki nam omogočajo večja vlaganja v razvoj na področju fotovoltaike in kogeneracije.«