Arhiv novic

Torek, 18. december 2012, Velenje

Obvestilo nadzornega sveta in uprave o stavki

Nadzorni svet Gorenja se je seznanil s poročilom uprave o poteku in okoliščinah nenapovedane stavke zaposlenih, ki se je odvila 12. decembra 2012, in zaradi katere je delo v proizvodnji zastalo za dobre štiri ure. Podprl je ukrepe uprave, ki so pripeljali do hitre zaustavitev stavke, s čimer je uprava minimizirala škodo, ki je bila družbi s stavko povzročena. Če bi nenapovedana stavka trajala dlje, bi bile finančne in strateške posledice za družbo veliko višje tako na kratki kot dolgi rok.

Nadzorni svet podprl ukrepe uprave, ki so pripeljali do hitro zaustavitve nenapovedane stavke in minimiziranja škode

Nadzorni svet je pozdravil aktivnosti uprave in sindikata družbe, da v napovedanem roku dogovorita vsa odprta vprašanja. Gorenje je sredi izvajanja prestrukturiranja proizvodnje in socialni sporazum o ohranitvi delovnih mest v Sloveniji, ki sta ga uprava in sindikat sklenila aprila letos, je zelo pomemben dosežek za zaposlene, njegovo izvajanje pa morata zagotavljati obe strani: uprava in sindikat kot predstavnik zaposlenih. Nenapovedana stavka in zaustavitev dela 12. decembra je ta sporazum postavila na zelo veliko preizkušnjo, zato je toliko bolj pomembno, da tako uprava kot sindikat izpolnjujeta obveznosti, dogovorjene s socialnim sporazumom, in zagotovita spoštovanje sporazuma v prihodnje.