Arhiv novic

Petek, 19. april 2013, Velenje

Skupina Gorenje objavila letno poročilo 2012

Nadzorni svet je na svoji 35. seji, dne 18. aprila 2013 sprejel revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2012 ter potrdil predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2012. Nadzorni svet je sprejel Poročilo o preveritvi letnega poročila, ki ga bo posredoval skupščini delničarjev.
Nadzorni svet predlagal novega člana
Ker je dr. Peter Kraljič konec avgusta lani iz osebnih razlogov odstopil iz nadzornega sveta Gorenja, je nadzorni svet izvedel aktivnosti za iskanje nadomestnega člana. Na včerajšnji seji je podprl predlog nominacijskega odbora, da se za novega člana nadzornega sveta imenuje Bachtiar Djalil. Delničarji bodo o predlogu nadzornega sveta odločali na redni skupščini delničarjev, ki bo 5. julija 2013.  Bachtiar Djalil je predsednik uprave Kapitalske družbe, d.d.